Sustainability Program Manager I PGS Group

All vacancies
06 January 2023

Sustainability Program Manager I PGS Group

 • General Management
 • West-Vlaanderen
 • Permanent Contract
PGS Group – www.pgsgroup.com - met 44 vestigingen in 8 landen Europees marktleider, produceert ongeveer 25 miljoen nieuwe palletten per jaar.

PGS Group consolideert haar marktleiderschap door haar klanten een volledig geïntegreerd ecosysteem aan te bieden.
 
In haar vestigingen produceert PGS Group zowel nieuwe palletten, en herstelt en commercialiseert ze tevens jaarlijks 20 miljoen tweedehands palletten. Ze beheert ook een aantal zagerijen.

Met 830 werknemers realiseert de groep ongeveer 475 miljoen € omzet, waarvan 10% in pallet pooling, zowel in eigen beheer als voor bedrijven. PGS Group richtte ook een ‘Pallet Bank’ op voor het internationale beheer van haar palletten park.

PGS Group is binnen Europa bovendien de grootste leverancier naar de pallet pooling business, een niche die onder impuls van de circulaire economie verantwoorde groeivooruitzichten biedt.  

PGS Group wordt bestuurd vanuit België (Snaaskerke) en Frankrijk (Rouen).

Role

 • Sustainability kan niet meer weg gedacht worden uit het bedrijfsleven en staat ook bij PGS Group hoog op de agenda. Een duurzaam bedrijf kan enkel in stand gehouden worden met een gemeenschappelijk, duidelijk en efficiënt doel voor ogen. PGS Group heeft daartoe in 2021-2022 een integrale duurzaamheidsstrategie uitgewerkt. Deze strategie raakt de ganse organisatie en stelt ambitieuze doelen en targets voorop. De duurzaamheidsstrategie omvat 5 speerpunten: zorgen voor een veilige, gezonde en stimulerende werkomgeving; het vermijden en verminderen van uitstoot; verantwoord sourcen; deugdelijk besturen; doelgericht sociaal investeren.
 • De Sustainability Program Manager staat in deze nieuwe functie in voor de implementatie, uitvoering en opvolging van het duurzaamheidsprogramma van de groep. Zij/hij is de drijvende kracht achter het sustainability project portfolio. Binnen PGS Group staan duurzaamheidsprojecten nooit op zich maar worden sterk verweven in de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • De Sustainability Program Manager werkt daartoe nauw samen met diverse stakeholders en verschillende business units & afdelingen zoals Operational Excellence, Green Energy, HR, QSE, Procurement, Finance, Strategie, Sales en Communicatie. Na de implementatie houdt de betrokkenheid van de Sustainability Program Manager niet op, integendeel: zij/hij monitort projecten en houdt de organisatie en de directie nauwgezet op de hoogte over voortgang. De rol komt derhalve niet alleen met een grote verantwoordelijkheid, maar ook met veel exposure.
 • Zij/hij is het interne en externe sustainability-gezicht binnen PGS Group, en een belangrijke sparringpartner van de Sustainability Director en andere senior managers.
 • Responsibilities

 • Als ambassadeur draag je de sustainability doelstellingen uit over de gehele organisatie: lokaal, nationaal en internationaal.
 • Je initieërt, implementeert en coördineert alle sustainability-gerelateerde activiteiten op groepsniveau, je volgt de evoluties nauw op, en je stuurt bij waar nodig. Je communiceert daar helder over naar alle stakeholders, en zorgt er voor dat de uitgestippelde doelstellingen worden behaald. Je zet hiertoe een managementsysteem op om duurzaamheidsprocedures, processen en acties op te volgen. Je analyseert de bestaande procedures, processen en acties en optimaliseert deze.
 • Je volgt de trends inzake sustainability op en waakt erover dat PGS Group de wetgeving, richtlijnen en normen (Corporate Social Responsibility Directive CSRD, GRI) opvolgt. Je vertaalt trends en wetgeving naar bedrijfs- en site-specifieke plannen, procedures en acties.
 • In samenwerking met de Sustainability Director en de CODIR-leden (CEO, CSO, COO, CFO) bepaal je welke strategische pijlers er binnen het bedrijf moeten komen en stem je die af op andere interne beleidslijnen (HR-beleid, inkoopbeleid…).
 • Je bouwt aan een inspirerend sustainability-beleid door strategisch en operationeel mee te denken en een sustainability-organisatie op te zetten die mensen ondersteunt en stakeholders warm maakt om voor en met PGS Group te werken.
 • Je controleert de vooruitgang en neemt tegenmaatregelen om de zaken in de juiste richting te sturen op basis van duidelijke KPI’s: roadmap, geïntegreerd risico-managementmodel (beleid + de weg naar...).
 • Vanuit zakelijk oogpunt stroomlijn en coördineer je alle sustainability-gerelateerde inspanningen en nieuwe initiatieven met de nadruk op praktische uitvoering.
 • Je bouwt connecties op met klanten, NGO’s en investeringsfondsen.
 • Profile

 • Masteropleiding.
 • Je hebt ervaring als projectmanager binnen een internationale organisatie met blootstelling aan top management, finance, human resources, productie, R&D, sales, procurement...
 • Dankzij je project management skills ben je in staat een nieuw beleid transversaal binnen een organisatie uit te werken, hands-on te implementeren, op te volgen en te corrigeren waar nodig. Een certificatie in Agile, Lean Six Sigma, Prince2, PMI/PMBOK…is hierbij een heel belangrijke troef.
 • Het vermogen om gegevens te verzamelen, te analyseren, krachtig samen te vatten en te presenteren zit standaard in je rugzak.
 • Je bent een bedreven stakeholder die op verbindende wijze door een organisatie kan navigeren, en gemakkelijk mensen meekrijgt.
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd. Je begrijpt de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken. Je bent ambitieus en gedreven op dit vlak maar ziet ook in dat sociale en ecologische transformatie voldoende doordacht moet gebeuren.
 • Je beschikt over relevante kennis binnen de volgende domeinen: internationale beleidsontwikkelingen inzake klimaatverandering en duurzame ontwikkeling; juridische en normerende context van bedrijfsverantwoordelijkheid (CSRD, taxonomy, ISO-normeringen, certificering…).
 • Als change manager communiceer je open en diplomatiek, met overtuigingskracht en impact, en onderhoudt goede relaties met alle belangengroepen in de organisatie.
 • Je werkt gestructureerd en bent in staat om multidisciplinaire teams te begeleiden zonder directe aansturing.
 • Je bent bereid om regelmatig te reizen naar landen waar PGS Group actief is.
 • Je beschikt over pedagogische vaardigheden om medewerkers en directieleden bewust te maken over duurzame ontwikkeling en hen te motiveren om zich ervoor in te spannen.
 • Je bent geduldig want de sociale en ecologische transformatie van een bedrijf is een werk van lange adem.
 • Beheersing van MS Office.
 • Drietalig Nederlands / Frans / Engels.