Vacancies > Operations, Supply Chain & Logistics < Back to vacancies

Bedrijfskundig Directeur | Jan Yperman Ziekenhuis

Context | Organization

Het Jan Yperman Ziekenhuis, genoemd naar de grondlegger van de moderne chirurgie, is een groeiend, ondernemend en vernieuwend ziekenhuis met een duidelijke verankering in de regio. Het ziekenhuis biedt medisch-specialistische, hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor iedereen. Het fusieziekenhuis realiseerde haar doelstelling en kan op vandaag bijna alle mogelijkheden van de moderne geneeskunde aanbieden in een nieuw gebouw. Vanuit een voortdurend streven naar de best mogelijke zorg voor iedere patiënt en om kwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen, behaalde JYZ in september 2017 voor de tweede keer het JCI-kwaliteitslabel. De groep realiseerde in 2016 een omzet van 160 miljoen euro. Het JYZ telt zo’n 1200 enthousiaste medewerkers en meer dan 110 artsen-specialisten die het realiseren van de missie en visie, de waarden verantwoordelijkheidszin, openheid en eerlijkheid, loyauteit en respect hoog in het vaandel dragen.
Omwille van pensionering is de organisatie momenteel op zoek naar een
BEDRIJFSKUNDIG DIRECTEUR
Als Bedrijfskundig Directeur ben je verantwoordelijk voor het uitstippelen, het uitdragen en het uitwerken van het IT-beleid, het beleid inzake Hotel alsmede het Technisch beleid binnen het ziekenhuis. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur en stuurt een departement aan van meer dan 220 medewerkers in de afdelingen IT, Hotel en de Technische Dienst. 

ROL

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het departement, met name de diensten IT, Schoonmaak en Keuken, de Linnendienst en de Technische Dienst.
 • Je ondersteunt de diensthoofden in de organisatie van hun diensten door het bewaken van de onderlinge samenwerking en communicatie, het stellen van prioriteiten en het toelichten van de genomen beslissingen. 
 • In overleg met de Algemeen Directeur, de Diensthoofden en de directeur HR maak je beslissingen in kader van het personeelsbeleid (aanwerving, ontslag, functieomschrijvingen e.d.).
 • Je begeleidt, stuurt en motiveert de teams door het opstellen van jaarlijkse doelstellingen en het voeren van functioneringsgesprekken (jaarlijkse waardering). Waar nodig ondersteun je de medewerkers bij hun werkmethoden, heb je oog voor hun persoonlijke ontwikkeling en organiseer je vormingsinitiatieven.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied, introduceert en implementeert nieuwe technische werkmethodes. 
 • Je werkt het kwaliteitsbeleid op departementsniveau uit in samenwerking met de diensthoofden en de kwaliteitsstuurgroep, implementeert het en volgt het op. 
 • Je neemt klachten door en behandelt ze in samenwerking met de betrokken diensthoofden. 
 • Je ziet toe op het efficiënt functioneren van het departement en stelt verbeteringen voor teneinde de efficiëntie, de kwaliteit en de veiligheid te verhogen en de werking van het gehele departement te optimaliseren. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van de algemene strategie van Jan Yperman Ziekenhuis binnen je departement. 
 • Je staat in voor de beleidsinformatie, budgettering, analyses en kostenbeheersingsprojecten binnen het departement. 
 • Je stuurt de strategische en operationele beslissingen op vlak van ICT, Hotel en Technische Dienst en waakt over de kosten en toekomstgerichtheid van de innovaties teneinde te verzekeren dat de aangewende tools, processen en systemen bijdragen tot de korte en lange termijn doelstellingen van het ziekenhuis.  

PROFIEL

 • Je beschikt over een masterdiploma in een technische richting (Ingenieurswetenschappen, Informatica, …) of bent gelijkwaardig door ervaring
 • Je kan minstens vijf jaar ervaring voorleggen in een leidinggevende functie met gelijkaardige scope, bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving
 • Je bent in staat zowel tactisch als strategisch te kunnen meedenken en vooruit te kijken, de impact van toekomstige tendensen in te schatten en hierop te kunnen anticiperen
 • Je toont aan het strategisch beleid mee vorm te kunnen geven vanuit jouw vakgebied en bij te dragen aan de korte en lange termijn doelstellingen van het Jan Yperman Ziekenhuis
 • Je hebt sterke people management vaardigheden, met name de aansturing en begeleiding van medewerkers met oog op een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening 
 • Rekening houdend met de individuele kwalificaties en competenties van de medewerkers heb je oog voor hun persoonlijke ontwikkeling in hun huidige rol en binnen het departement
 • Je enthousiasmeert de medewerkers en motiveert hen om zelf initiatief te nemen en “ownership” te tonen
 • Je bent communicatief en beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden en voldoende assertiviteit in de afstemming met anderen, met het oog op het samenbrengen van medewerkers en teams alsmede het stimuleren van samenwerking en efficiëntie binnen het departement

AANBOD

 • Je maakt deel uit van een toekomstgerichte, innovatieve en financieel gezonde organisatie met een sterk waarden gedreven cultuur waarin verantwoordelijkheidszin, openheid en eerlijkheid, loyauteit en respect centraal staan in de werking tegenover patiënten, mekaar en de buitenwereld. 
 • Je komt terecht in een dynamische rol met brede scope en verantwoordelijkheid. Je krijgt de gelegenheid je stempel te drukken en mee sturing te geven aan het beleid in een gerenommeerd ziekenhuis. 
 • Je vormt een belangrijke schakel binnen een gemotiveerd en vooruitstrevend directieteam en zal leiding geven aan gedreven medewerkers in een moderne werkomgeving. 
 • Je hebt recht op een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. 

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.