Vacancies > Operations, Supply Chain & Logistics < Back to vacancies

Adjunct Technisch Directeur | Vzw Domino

 • Operations Management
 • Permanent Contract
 • Oost-Vlaanderen

Context | Organization

Vzw Woonzorgcentrum Domino (www.domino.gent) te Gent bestaat uit 2 woonzorgcentra Domino en Tempelhof, meer dan 200 assistentiewoningen onder de koepel van Tempelhof en Tichelhof, een dagverzorgingscentrum en een kinderdagverblijf. Al onze entiteiten situeren zich op één campus die 4 straten omvat en aan de rand van de Gentse stadskern gevestigd is.Momenteel zijn we voor de optimalisatie van onze technische processen - binnen onze strategische prioriteiten - op zoek naar een (m/v/x)
Adjunct Technisch Directeur
die in de komende jaren ondersteuning zal bieden aan onze huidige Technisch Directeur om hem op een termijn van ongeveer 3 jaar op te volgen.
Uw en onze technische uitdagingen:Het beheer van een groot patrimonium aan gebouwen en een diversiteit aan technische expertisedomeinen zoals elektriciteit, electronica, electrotechniek, HVAC, sanitair e.a. ;Veel ‘make or buy’ – beslissingen moeten worden genomen wat samenhangt met onze relatief kleine equipe van technische medewerkers ;Nood aan preventief onderhoud.

Uw rol

 • U bepaalt in nauw overleg met de technisch directeur het technisch beleid bij en biedt actief ondersteuning m.b.t. inhoudelijke aspecten van onze dienstverlening binnen onze verschillende afdelingen, om de strategische en operationele doelstellingen van onze vzw te helpen realiseren met als finaliteit een uitstekende dienstverlening aan onze bewoners te verzekeren. U staat mee in voor een efficiënte en effectieve werking van onze technische dienst.
 • U bent intern preventie-adviseur en milieucoördinator van de instelling.
 • U treedt op als aanspreekpersoon technische- milieu- en veiligheidsaangelegenheden bij contacten met diverse overheidsdiensten.
 • U neemt deel aan de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van het beleid en initieert en begeleidt veranderingsprocessen.  U staat in voor het actualiseren en optimaliseren van onze processen, procedures en werkmethodes. U volgt de relevante regelgeving op en zorgt voor de vertaalslag binnen onze organisatie inclusief de opgelegde registraties.
 • U hebt een beleidsvormende opdracht in het technisch en facilitair management.  U past de principes van kwaliteitsmanagement toe en draagt bij tot de ontwikkeling van een innovatieve cultuur waarbinnen er veranderingsprocessen mogelijk zijn en waarin onze medewerkers voortdurend willen verbeteren.
 • Vanuit onze technische dienst staat u borg voor een klantvriendelijke dienstverlening aan onze bewoners en u formuleert voorstellen om onze serviceverlening te optimaliseren. U volgt de kwaliteit van onze dienstverlening op.
 • U geeft leiding aan onze technische dienst en coördineert de dagelijkse werking ervan door planningen en dienstroosters op te maken.  U begeleidt en motiveert onze technische medewerkers. U treedt sturend op in crisissituaties.
 • Tevens bent u het aanspreekpunt voor onze leveranciers en (onder)aannemers en volgt u hun bijdrage op.
 • U staat in voor het evalueren, aankopen en implementeren van informatica-toepassingen op maat van onze zorgorganisatie.
 • U bent verantwoordelijk voor het budgettair beheer van onze technische dienst.  U doet voorstellen m.b.t. nieuwe investeringen en werkt ook voorstellen uit ten behoeve van andere diensten op technisch vlak. U neemt een beleidsvoorbereidende rol op m.b.t. de technische dimensie van aankoopdossiers en volgt gericht ons energiebeheer op in functie van een minimaal verbruik.
 • In een later stadium zal u bouw- en andere projecten mee helpen plannen en implementeren. U zal dan ook vzw Domino vertegenwoordigen als bouwheer en samenwerken met architecten, ontwerpers en aannemers.

Uw profiel

 • U behaalde een Master- of een Bachelorsdiploma of bent gelijkwaardig door uw relevante ervaring en u hebt bij voorkeur expertise in bouwkunde, elektriciteit, elektronica, elektromechanica en/of thermodynamica. Ervaring met en/of een uitgesproken interesse voor elektrische en HVAC - installaties is noodzakelijk. U heeft een opleiding volbracht tot intern preventie-adviseur niveau II of bent bereid er één te volgen.
 • U genoot reeds een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare managementfunctie of in een technische productieorganisatie. 
 • U volgt de relevante trends en ontwikkelingen op buiten onze organisatie, in het bijzonder op uw expertisedomein(en). Dit laat toe om trefzeker op nieuwe en toekomstige opportuniteiten in te spelen.
 • Ervaring in de ziekenhuissector of de residentiële bejaardenzorg is geen must maar wel een pluspunt.
 • IT kennis is een pluspunt.  Interesse voor en affiniteit met soft- en hardwaretoepassingen van alle in onze organisatie aanwezige programma’s en netwerken is tevens van belang.
 • U bent een innovatief ingesteld, ondernemend, leergierig, autonoom en kritisch denkend manager die spontaan optimaliserende initiatieven neemt.
 • U bent bekommerd om maatschappelijke dienstverlening en hebt affiniteit met de leefwereld van ouderen en kinderen.

Ons aanbod

 • Een boeiende en veelzijdige functie binnen een dynamisch team van professioneel ingestelde medewerkers ;
 • Een cultuur van ‘permanente vorming’ is eigen aan onze vzw Domino ;
 • Een marktconform remuneratiepakket.

Interested?

Interesse? Mail uw CV samen met uw motivatie naar: ACCORD GROUP BELGIUM: T.a.v. Pascale Brants e-mail: pascale.brants@accordgroup.be | 09221 53 10. You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.