Onafhankelijke bestuurders | Netwerk Zuidwest-Limburg

All vacancies
20 December 2021

Onafhankelijke bestuurders | Netwerk Zuidwest-Limburg

 • Board
 • Limburg
 • Board mandate
Netwerk Zuidwest-Limburg bestaat uit vier ziekenhuizen – Jessa Ziekenhuis, Sint-Trudo Ziekenhuis, Sint-Franciscus Ziekenhuis en az Vesalius – die streven naar warme, geïntegreerde, top-kwalitatieve zorg die voor iedereen toegankelijk is. Haar missie: ‘geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid & levenskwaliteit.’ Het netwerk bedient met meer dan 5600 medewerkers en meer dan 730 artsen een 30-tal Limburgse gemeenten met een totale populatie van een half miljoen inwoners. Het ziekenhuisnetwerk Zuidwest-Limburg wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit tien bestuurders: acht benoemd op voordracht van de vier ziekenhuizen en twee onafhankelijke bestuurders. Om de ambities van dit toonaangevend ziekenhuisnetwerk mee waar te maken biedt Netwerk Zuidwest-Limburg mandaten aan twee onafhankelijke strategische denkers. De onafhankelijke bestuurders – waaronder bij de opstart tevens de voorzitter wordt gezocht – kunnen vanuit hun brede kennis en verworven autoriteit in hun expertisedomein een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische koers die Netwerk Zuidwest-Limburg de komende jaren zal varen. 

Voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder:

 • Je hebt visie op de toekomst (evolutie van zorg, wetenschap, technologie …) en kwaliteiten die bijdragen aan de realisatie van de strategische intenties van een toonaangevend netwerk. Je brengt ervaring en expertise mee in op één van volgende domeinen:
 • (1) ontwikkelen van activiteiten rond kennis en innovatie,
  (2) ontwikkelen van een datagedreven, digitale organisatie
  (3) en/of ontwikkelen van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de zorgsector, bij voorkeur transmuraal. Voeling met de academische, wetenschappelijke of onderzoekwerelden/of terreinkennis is een plus, om mee richting te geven aan de best mogelijke zorgkwaliteit.
 • Je bent een bruggenbouwer die haar of zijn eigen persoonlijke visie kan overstijgen en denkt in het algemeen belang van het ziekenhuisnetwerk, een verbindend persoon die verenigt en multidisciplinaire samenwerking tussen zorgactoren promoot.
 • Als ambassadeur voor Netwerk Zuidwest-Limburg ben je overtuigd van “value based health care”, door samenwerking en integratie van diensten (innovatie, technologie, digitalisering, ontwikkelen van shared service centers en veranderingsmanagement).
 • Je hebt een netwerk in de brede gezondheidszorg of socio-economische context (regionaal, Vlaams of nationaal) en hebt affiniteit met ondernemen waarbij je zowel het maatschappelijke als het economische denken combineert. Affiniteit met Limburg is een plus.
 • Voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder-voorzitter:

 • Als voorzitter ben je de hoeder van de wettelijke en statutaire conformiteit van de raden en de beslissingen van de bestuursorganen, zie je erop toe dat de principes van deugdelijk bestuur worden gerespecteerd en ben je verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en de werking. 
 • Als voorzitter ben je een empathisch en oplossingsgericht facilitator met een natuurlijke leiderschapsstijl en bewezen ervaring als bestuurder, die het onderling vertrouwen tussen de netwerkpartners (bestuursorganen, directies, artsenkorpsen van de ziekenhuizen) stimuleert. 
 • Als kandidaat-onafhankelijk bestuurder:

 • Heb je in de voorbije drie jaar geen uitvoerend politiek mandaat uitgeoefend en was je niet tewerkgesteld door een politieke partij of een persoon met een politiek mandaat.
 • Ben je onafhankelijk van de netwerkpartners door in de voorbije drie jaar niet tewerkgesteld te zijn geweest bij een netwerkpartner (inclusief substantiële contractuele verbintenissen).
 • Laat jouw aantal bestuursmandaten – bezoldigd of onbezoldigd – het toe om voldoende tijd te borgen voor het mandaat bij Netwerk Zuidwest-Limburg, inclusief voorbereiding en opvolging van al je activiteiten.
 • Wat bieden we je aan?

 • Je maakt deel uit van de raad van bestuur die mee instaat voor de realisatie van een gedragen, netwerk-breed zorgkwaliteitsbeleid waar vertrouwen en transparantie de norm zullen zijn.
 • Je komt terecht in een netwerk waar de samenwerking en de onderhandelingen reeds enkele jaren geleden begonnen zijn, en vandaag al vorm krijgen in de structurering.
 • Het mandaat wordt geremunereerd, aangepast voor de rol van de onafhankelijke bestuurder- voorzitter (ontwikkelen van onderling vertrouwen buiten de formele overlegmomenten).
 • De raad van bestuur vergadert maandelijks, overdag of ’s avonds, in de regio Zuidwest-Limburg (indien niet digitaal). Bijkomend worden comité-vergaderingen gepland.
 • Als onafhankelijk bestuurder word je gedekt door bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering
 • Het mandaat duurt drie jaar, verlengbaar tot maximaal zes jaar.
 • Zin om mee te bouwen aan een toonaangevend ziekenhuisnetwerk?

 • Deadline: Stel je kandidatuur uiterlijk 31 januari 2022 met een gedocumenteerde motivatie (1A4) en curriculum vitae (2A4) waaruit blijkt dat je als kandidaat-onafhankelijk bestuurder voldoet aan het vereiste profiel. Specificeer je kandidatuur voor bestuurder of voorzitter.
 • Kandidaatstelling: E-mail je motivatiebrief en CV ter attentie van Stefan Peetroons met als titel ‘Onafhankelijk bestuurder Netwerk Zuidwest-Limburg’ aan. Jouw kandidatuur bevat een ondertekende verklaring op eer “Ik verklaar dat ik voldoe aan de onafhankelijkheidscriteria” om je onafhankelijkheid te staven. Wij bezorgen een ontvangstbevestiging.
 • Inlichtingen: Voor aanvullende informatie (over het netwerk en/of de rol van de voorzitter) kan je terecht bij Stefan Peetroons (0472 544 842, stefan.peetroons@accordgroup.be) die als partner van Accord Group borg staat voor een discrete, inspirerende opvolging van je belangstelling en kandidatuur.
 • Accord Group (www.accordgroup.be) is een partnership van executive leadership advisors met een uniek, geïntegreerd aanbod van diensten, waaronder executive search en board advisory. In dit kader werken we samen met Netwerk Zuidwest-Limburg in de profielbepaling, het identificeren van potentiële kandidaten en het adviseren bij de selectie van bestuurders.
 • Selectie: Na de identificatie en advisering door Accord Group zal de selectiejury een selectie maken van kandidaat-onafhankelijke bestuurders. Bij de selectie zal worden rekening gehouden met de complexiteitsoriëntatie van de onafhankelijk bestuurders, de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring.