Medisch Directeur | Sint-Franciscus Ziekenhuis

All vacancies
22 December 2021

Medisch Directeur | Sint-Franciscus Ziekenhuis

 • Medical & Para-Medical
 • Limburg
 • Permanent Contract
Het Sint-Franciscusziekenhuis (https://www.sfz.be) is een algemeen ziekenhuis in Heusden-Zolder waar 117 artsen  en meer dan 700 verpleegkundigen, paramedici en andere ziekenhuismedewerkers instaan voor kwaliteitsvolle en veilige basisziekenhuiszorg aan +- 150 000 inwoners van West-Limburg. Met 268 erkende bedden en 90 plaatsen voor dagbehandeling zijn de meeste medische specialismen vertegenwoordigd. Bijzondere aandacht gaat ook naar de zorg voor moeder en kind en onze psychiatrische en geriatrische populatie. De artsen zijn poliklinisch actief in het SFZ en in het Medisch Centrum Beringen. Jaarlijks zijn er meer dan 150 000 patiëntencontacten en 60 000 verpleegdagen, en ontvangt SFZ 25 000 patiënten in de spoedgevallendienst. Voor hooggespecialiseerde zorg werkt SFZ samen met partners in een formeel samenwerkingsverband met het Jessa Ziekenhuis te Hasselt, en wordt er werk gemaakt van een zorgstrategisch plan samen met de ziekenhuizen van Hasselt, Tongeren en Sint-Truiden. Voor neonatale en maternale intensieve zorgen alsook fertiliteit wordt er samengewerkt met het ZOL te Genk. Het Sint-Franciscusziekenhuis is lid van het ziekenhuisnetwerk Zuidwest-Limburg, VZNKULeuven en is geaccrediteerd op basis van de NIAZ/Qmentum-norm 3.0. Om mee vorm te geven aan de strategische ontwikkeling van het ziekenhuis en het ontwikkelen en coördineren van een kwalitatief hoogstaand medisch aanbod, zoeken we een (m/v) medisch directeur.

Uitdaging: ontwikkelen van geïntegreerde zorg

 • In afstemming met het directiecomité en de medische raad, werk je collegiaal samen om, via het medisch beleidsplan, invulling te geven aan de vooropgestelde doelen van de medische staf en het bestuur.
 • Je gelooft in de meerwaarde van duaal leiderschap in de meest brede zin, tussen algemeen en medisch directeur, medisch en verpleegkundig-paramedisch departement … en zet hier sterk op in. Je geeft leiding aan de medische diensthoofden, het klinisch labo en de MZG-cel.
 • Je bouwt goede samenwerkingsrelaties uit met de medische raad, de medische diensthoofden en de artsen. Je bent een aanspreekpunt voor alle artsen en bevordert de goede onderlinge samenwerking.
 • Je werkt mee aan de jaarlijkse beleids- en budgetcyclus, met focus op medisch investerings-beleid, en inspireert en ondersteunt de medische diensthoofden in de uitwerking van hun medische beleidsplannen.
 • Je helpt bij de rekrutering en selectie van nieuwe kandidaat-artsen om het medisch kader optimaal in te vullen afhankelijk van de noden en strategie van het ziekenhuis, in goede samenwerking en afstemming met de partnerziekenhuizen in het netwerk.
 • Je staat voor een professionele, kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg en neemt dan ook een sterke rol op in de implementatie en uitbouw van een wervend kwaliteitsbeleid, waar op dit moment het (2de) accreditatietraject NIAZ deel van uit maakt.
 • Je werkt kwaliteitsinitiatieven uit, werkt mee aan de integratie van de medische activiteiten, en waakt over de kwaliteit en continuïteit van de zorg in de hele ziekenhuiswerking, samen met de directie, de medische raad en de medische diensthoofden.
 • Je ontwikkelt goede relaties met de externe partners (ziekenhuizen, eerste lijnzones en de huisartsenkringen, actoren in de geestelijke gezondheidszorg, overheden …) en werkt actief mee aan samenwerkingsprojecten.
 • Je hebt een belangrijke rol in de uitwerking en realisatie van het zorgstrategisch plan, in goede samenwerking met de collega’s van de partnerziekenhuizen van Netwerk Zuidwest-Limburg (Jessa Ziekenhuis in Hasselt, az Vesalius in Tongeren en Sint-Trudo in Sint-Truiden).
 • Profiel: Bruggenbouwer met visie

 • Je bent een geneesheer-specialist met een klinische praktijkervaring gedurende minimaal 7 jaar, en beschikt over goede kennis in ziekenhuiswetgeving en financieringsmechanismen in de gezondheidszorg.
 • Je hebt operationele managementervaring (bijvoorbeeld als diensthoofd, divisiemanager of  medisch directeur/hoofdarts) en wil meer impact op de strategische ontwikkeling van een ziekenhuis; aanvullende managementopleiding is een troef.
 • Als persoon ben je een bruggenbouwer met oog voor de motieven van alle stakeholders en kan je een verbindend netwerk uitbouwen, in lijn met de visie, missie en waarden van SFZ.
 • Je hebt visie op het ziekenhuis van de toekomst en wil die in partnerschap ontwikkelen, zowel intern binnen het ziekenhuis als extern met de partnerziekenhuizen.
 • Daartoe combineer je inzicht in strategie en draagvlak, en het vermogen om veranderingen te implementeren met een analytische geest en een evidence-based ingesteldheid.
 • Je bent een echte teamspeler en beschikt over uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden, enerzijds tactvol en diplomatisch, anderzijds besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Uiteraard draag je kwaliteit en patiëntveiligheid bijzonder hoog in het vaandel. Je getuigt van professionalisme en integriteit, en kan je onafhankelijk opstellen.
 • Je draagt de beslissingen van het directiecomité op collegiale en pragmatische wijze uit: je motiveert, inspireert, neemt initiatief en werkt discipline-overschrijdend samen.
 • Aanbod: Werken voor een warme organisatie in volle beweging

 • Als medisch directeur van het Sint-Franciscusziekenhuis krijg je de medische leiding in een dynamisch ziekenhuis in volle beweging waarvan je samen met een enthousiast team van artsen en medewerkers de krijtlijnen uittekent.
 • SFZ biedt een boeiende medische directierol met ruimte voor autonomie, zelfontplooiing, zeggenschap en impactmogelijkheden, in samenwerking met de collega-directieleden, de medische raad en het bredere ziekenhuisnetwerk.
 • De relatieve grootte van het SFZ (800+ mensen) biedt een context met korte beslissingslijnen en ruimte voor initiatief, intern en extern. De verwachtingen ten aanzien van de rol en jouw kwalificaties vertalen zich in een heel aantrekkelijk salarisaanbod.
 • Het SFZ biedt een warme, mensgerichte organisatiecultuur waar afstemming, vertrouwen en draagvlak, belangrijk zijn, en waar een oplossingsgericht en verbindend persoon met een hart voor mensen, een gezonde dosis humor en zelfrelativering, tot zijn of haar recht kan komen.
 • Interesse?

 • Richt je kandidatuur (curriculum vitae met motiverend schrijven) t.a.v. Stefan Peetroons & Stephan Soens, partners-vennoten bij Accord Group.
 • Met vragen kan je terecht bij Stefan Peetroons (0472 544 842) die borg staat voor absolute discretie en een inspirerende opvolging van je kandidatuur.