Vacancies > Legal, Regulatory & Compliance < Back to vacancies

Security Expert | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

 • Regulatory & Compliance
 • Permanent Contract
 • Brussels

Context | Organization

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (www.FANC.be) ) - gevestigd te Brussel - heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling. Met 160 medewerkers staat het FANC in voor het controleren van 1000+ nucleaire, medische en industriële installaties en het toezicht op de natuurlijke en kunstmatige straling in ons land. Daarnaast borgt het FANC jaarlijks de veiligheid en beveiliging van meer dan 40.000 transporten van nucleaire en radioactieve stoffen en het lange termijnbeheer van radioactief afval. Daartoe verricht het FANC per jaar 500+ inspecties en ruim 30.000 analyses op radioactiviteit. Ter versterking van de afdeling ‘beveiliging en transport’ zoekt het FANC beveiligingsexperten (m/v/x).

Borg staan voor de bescherming van de bevolking

 • Als security expert zie je toe op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de beveiliging van nucleaire inrichtingen en het vervoer van radioactieve stoffen. Je waakt er over dat de internationale verdragen rond nucleaire beveiliging worden nageleefd.
 • Het FANC voorziet in opleiding en vorming m.b.t. het nucleaire aspect. Je start in je rol als expert en evolueert door tot inspecteur. Ook hierin voorziet het FANC uitgebreide vormingsmogelijkheden, nationaal en internationaal.
 • Je voert controles uit binnen nucleaire inrichtingen in verschillende sectoren (nucleair, industrieel, medisch, onderzoek en transport) om de beveiliging van de toegang tot die inrichtingen en het kernmateriaal ter plekke en tijdens het vervoer te verhogen.
 • Je stelt verslagen op met corrigerende acties om uit te voeren door de exploitanten. Je verhoogt het bewustzijn, ondersteunt in de correcte toepassing van de regelgeving en in de optimalisatie van de bestaande beveiligingsniveaus.
 • Omwille van je transversale rol op het vlak van veiligheid, werk je nauw samen met andere leden van het beveiligingsteam, met andere afdelingen binnen het FANC en met externe partners. Je participeert in werkgroepen, nationaal en internationaal.

Van expert tot inspecteur nucleaire beveiliging

 • Belangrijker dan je masterdiploma (ingenieur, informatica …) is je ervaring op het vlak van security in het geheel. Enkele jaren ervaring in nucleaire beveiliging is een pluspunt. In ieder geval voorziet het FANC in opleidingen terzake.
 • Je hebt graag een veelheid aan contacten, bent relationeel en communicatief vlot, zowel mondeling als schriftelijk. Je analyseert vlot dossiers en weet je gedachten logisch te structureren om kwalitatieve teksten aan te leveren.
 • Je bent enerzijds een expert in je domein en werkt anderzijds graag samen in team. Je gaat methodisch te werk en staat open voor veranderingen. Onverwachtse wijzigingen in je dagplanning zijn voor jou een welkome afwisseling.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands of het Frans (en een goede kennis van de andere landstaal) en hebt een goede kennis van het Engels. Iedereen spreekt z’n eigen taal, en kan in de drie voornoemde talen vergaderen.

Het FANC biedt expertise-verrijking en maatschappelijke relevantie

 • Als beveiligingsexpert bij het FANC draag je bij aan onze maatschappij door het beschermen van de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.
 • Het FANC biedt je een opportuniteit om je als security expert te verdiepen en te verbreden, en daarnaast te verrijken met het nucleaire aspect, en om door te groeien tot inspecteur nucleaire beveiliging.
 • Je komt terecht in een multidisciplinaire en waarde-gedreven werkomgeving waar bekwaamheid, onafhankelijkheid en transparantie primeren.
 • Je wordt deel van een dynamisch security team waarin je sector-breed ervaring kan opbouwen (nucleair, industrieel, medisch, onderzoek en transport) in een context in volle evolutie en met internationale uitstraling.
 • Je krijgt een marktconform remuneratiepakket, incl. een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een treinabonnement. Het FANC is vlot bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Bedrijfsfilm op https://fanc.fgov.be/nl/over-ons/wie-zijn-wij (onderaan). 

 • Interesse:

 • Richt je kandidatuur (cv met motivatie) aan Accord Group t.a.v. Stefan Peetroons (via de "apply button" rechts)
 • Voor vragen en bijkomende inlichtingen kan je ook bij Stefan Peetroons terecht op 02 474 03 90.
 • We staan borg voor een vertrouwelijke en inspirerende behandeling van je belangstelling.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.