ICT Manager | Jessa Ziekenhuis

All vacancies
28 August 2023

ICT Manager | Jessa Ziekenhuis

 • Information Technology
 • Limburg
Wij van Jessa zijn echte hartverwarmers. Innovatieve toekomstdenkers ook, die samen van Jessa een zieken-thuis maken. Een warm verhaal waar meer dan 3450 medewerkers elke dag aan verder schrijven. Een verhaal dat bovendien verder reikt dan de ziekenhuismuren van onze vier campussen in Hasselt en Herk-de-Stad. Want dankzij het ziekenhuisnetwerk andreaz kunnen we onze beste zorgen nog dichter bij alle patiënten brengen. En dat onze kwaliteitslat hoog ligt, blijkt uit onze internationale accreditatie.

Jessa is volop in beweging en staat voor meerdere ambitieuze uitdagingen: de uitrol van ons patiëntendossier (EPD) in een ‘Nexuzhealth community’ wordt gefinaliseerd in 2024, de uitbouw van het ziekenhuisnetwerk andreaz in nauwe samenwerking met de partnerziekenhuizen én de inhuldiging van ‘Ons Zorgpark’, onze gloednieuwe campus tegen 2030.  ICT speelt hierin een cruciale rol, zowel op het vlak van hardware, storage en netwerken als in de ondersteuning en implementatie van de bedrijfsapplicaties. Met de uitbouw van een moderne infrastructuur en een professionele omkadering gaan we de toekomstige digitale uitdagingen aan om een veilige en vlotte werking te garanderen voor al onze collega’s in de patiëntenzorg. Het ICT-team van Jessa speelt hierin een voortrekkersrol. Geruggensteund door een ruime kennis en ver doorgedreven expertise met huidige én toekomstige ICT-ontwikkelingen, werkt het een brede waaier aan oplossingen uit. Daarnaast faciliteert ons ICT-team zorg- en bedrijfsprocessen, zowel intra- als extramuraal, steeds met het oog op een maximale effectiviteit en efficiëntie en met een sterke focus op kwaliteit, veiligheid, beheersbaarheid en continuïteit. Onze ICT-organisatie is voldoende wendbaar om trefzeker te kunnen inspelen op nieuwe businessnoden of innovatieve trends en opportuniteiten én is daarnaast voldoende slagvaardig om tegemoet te komen aan onze cruciale operationele noden.
 
We willen op korte termijn overgaan tot aanwerving van een authentiek leider (m/v/x) met innovatiezin en strategisch inzicht voor de rol van ICT Manager.

Samen met de ICT directeur en het ICT management team:

 • geef je mee vorm aan een duidelijke visie, een aangepast beleid en ambitieuze doelstellingen voor onze ICT organisatie. Je bent een voortrekker in de uitvoering van het veranderingstraject waardoor de evolutie naar een toekomstgerichte, digitale en wendbare organisatie gerealiseerd kan worden. 
 • sta je in voor de leiding,  de ontwikkeling en coördinatie van de ICT-dienst  met een 40-tal medewerkers.
 • sta je in voor de operations en de duurzame beschikbaarheid van onze ‘businesskritischesystemen’. Je levert samen met het team de nodige ICT producten en diensten, waarbij ‘best practices’ en de afgesproken ‘service & performance levels’ richtinggevend zijn.
 • gebruik je moderne technieken voor ‘governance’ en maturiteitsverhoging van de ICT-processen in onze complexe en snel evoluerende organisatie.
 • zie je zorgvuldig toe op de aangewende financiële middelen.
 • sta je borg voor de systematische kwaliteitszorg en waak je over de efficiëntie en de effectiviteit van onze dienstverlening en onze organisatie.
 • stel je een meerjarenplan op met een steekhoudende budgettering, waarin doelstellingen, resultaten, middelen en ‘timings’ voor activiteiten en projecten worden opgenomen.
 • sta je in voor het analyseren van in- en externe ontwikkelingen en formuleer je beleidsvoorstellen op basis van een degelijk voorbereid dossier.
 • ben je verantwoordelijk voor het implementeren van audits en risicobeheer en het toepassen van de GDPR en MDR regelgeving.
 • zorg je ervoor dat onze infrastructuur beschermd is tegen de steeds toenemende cyber-bedreiging.
 • werk je mee aan de integratie van de ICT diensten binnen het andreaz ziekenhuisnetwerk.
 • Je profiel

 • Je strategisch/visionair/innovatief denken is goed ontwikkeld, doch geen ‘limitatie’ om op het juiste moment tot executie over te gaan. Je blijft op de hoogte van relevante marktontwikkelingen en trends. Je hebt een duidelijke visie op hoe een toekomstgericht ICT landschap er hoort uit te zien in een modern ziekenhuis – ons Zorgpark - en hoe dit verweven is met procesoptimalisaties. Je vertaalt dit naar concrete actieplannen voor Jessa.
 • Je bent een zorgzame ondernemer met passie voor interne en externe klanten waarbij dialoog/interactie en samenwerken centraal staan. Je behartigt ten volle de belangen van Jessa als werkgever en als ziekenhuisorganisatie.  Je speelt trefzeker in op de zich aanbiedende opportuniteiten en durft berekende risico’s nemen.
 • Je kan prioriteiten van bijzaken onderscheiden waardoor je vlot met stress overweg kunt.
 • Je hebt het geduld en de volharding om projecten op het tempo van het ziekenhuis / in een overheidscontext te implementeren.
 • Je bent een authentiek leider en een netwerker die blijk geeft van ambassadeurskwaliteiten en in staat is om onze visie te ‘verkopen’. Door je vakkennis, sociale vaardigheden, verbindend vermogen, flexibiliteit en engagement slaag je erin het vertrouwen van al je stakeholders te winnen. Als ‘change manager’ ben je zowel empathisch als innovatief ingesteld.
 • Je bent een people manager die op een coachende wijze bouwt aan een hecht team van gekwalificeerde medewerkers die je inzicht geeft in hun potentieel en motiveert om hun doelstellingen te halen. Je stimuleert een cultuur waarin collega’s initiatief durven nemen en leren uit foute keuzes of tegenslagen. 
 • Specifieke wensen en relevante kennisdomeinen:

 • Je genoot een relevante basisopleiding op Masterniveau. Een aanvullende managementopleiding of equivalente ervaring zien we als een troef.
 • Minimum 10 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare ICT managementrol is een must.
 • Affiniteit met de gezondheidssector en in het bijzonder met ziekenhuismanagement is een voordeel. Je hebt in ieder geval ervaring in het leiden van een ICT-dienst met een permanente beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur in een complexe en kritische omgeving.
 • Ervaring met aanbestedingen en de Woo is een plus;
 • ICT Governance methodologieën;
 • ICT-Architectuur, zowel op het vlak van infrastructuur, applicaties als data;
 • Servicemanagement-methodologie (ITIL/ITSM);
 • Security management (ISO27001, NIS(2), CIS);
 • Methodologieën en technieken voor de verhoging van de maturiteit van de organisatie;
 • Budgettering en budgetopvolging.
 • Ons aanbod

 • Een unieke en uitdagende context voor een ervaren ICT Manager met een reële interesse voor de uitdagende en snel evoluerende ziekenhuissector.
 • De opportuniteit om - in samenwerking met onze ‘Directeur ICT en Programma Management’ én de collega’s van het ICT managementteam - binnen het Jessa Ziekenhuis innovatie en digitale transformatie te begeleiden én professionele en kwalitatief hoogstaande ondersteuning te bieden aan al onze diensten.
 • Je rapporteert op C-level en zorgt voor impact op de bedrijfsactiviteiten door de slimme inzet van ICT oplossingen en digitalisatie.
 • De belangrijkste rol van het management is het stimuleren van ondernemerschap & het ondersteunen van de teams om het verschil te maken bij onze interne en externe klanten.
 • Je zet mee Jessa op de kaart in minstens 3 van onze grote programma’s : de verdere implementatie van ons ‘Elektronisch Patiëntendossier’, de bouw van ons Zorgpark als toonbeeld van innovatie in de zorg, de integratie van 4 Limburgse ziekenhuizen in het andreaz netwerk
 • Een compleet en motiverend remuneratiepakket.
 • Interesse

 • Mail je CV samen met je motivatie naar Accord partner Frank De Mey: frank.demey@accordgroup.be.
 • Indien je vragen hebt of telefonisch overleg wil plegen, kan je bellen met Accord partner Frank op 0473 25 24 23.