ICT Directeur | Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS)

All vacancies
19 October 2022

ICT Directeur | Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS)

  • Information Technology
  • Antwerpen
  • Permanent Contract
In juni 2022 gingen ZNA en GZA Ziekenhuizen officieel het engagement aan om te fuseren. Zo komt de bestaande samenwerking in een ‘stroomversnelling’. Samen bouwen we aan een nieuwe ziekenhuisorganisatie voor de Antwerpenaar. De fusieorganisatie zal ‘ZAS’ heten, voluit ‘Ziekenhuis aan de Stroom’. Stroom is een evidente verwijzing naar de Schelde die zorgt voor verbinding en die een belangrijke levensader vormt voor onze stad en regio. Zo verwijzen we ook naar de geografische verankering van onze verschillende ziekenhuissites, verspreid over de ganse regio. Net als een stroom zal ook onze zorg permanent in beweging zijn. ‘ZAS’ verwijst naar de meanderende Schelde die door de stad loopt en staat ook symbool voor de Antwerpse medisch-wetenschappelijke wereld die de Antwerpenaars ondersteunt.  
  
Het idee voor een samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen en ZNA is niet nieuw. In 2016 zetten beide ziekenhuizen het licht op groen voor een structurele en duurzame samenwerking en in 2017 richtten ze  de Groepering GZA-ZNA op. Op 1 januari 2020 werden we een netwerk. Dat alles heeft ertoe geleid dat we vandaag al op verschillende vlakken samenwerken.
Om te komen tot eenheid in visie, leiding en vermogen dringt er zich nog een verdere integratie op.  Een grootschalige en meer uniforme samenwerking vormt dan ook een logische volgende stap binnen de bestaande samenwerking. Daarom beslisten we om tegen 1 januari 2024 een officiële fusie te realiseren. Door beide ziekenhuizen te integreren en al onze expertise samen te brengen, kunnen we meer voordelen realiseren voor onze patiënten, voor onze medewerkers en artsen en … voor de samenleving. 
“Vooruitstrevend” is een van onze kernwaarden, net als “verbonden”, “warm” en “respectvol”. ZAS zal staan voor het grootste ziekenhuis van ons land en een performante organisatie binnen de steeds complexer wordende wereld.
 
Om mee vorm te geven aan deze transitie en een nieuwe ICT-organisatie door de fusie op het niveau van onze ICT-diensten, zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een inspirerende leidinggevende (m/v/x) voor de rol van ICT-directeur.
 
‘ICT DIRECTEUR’

Je rol:
·        De essentie van je rol is het uitbouwen en leiden van een nieuwe en innovatieve ICT-organisatie voor ZAS(*). Die laat toe om de gebruikers zo efficiënt mogelijk te voorzien van informatisering ter ondersteuning van onze zorgprocessen en  de realisatie van de ZAS(*)-strategie.

·        Je cruciale rol situeert zich op 6 essentiële domeinen:
1.       Strategie en beleid
Je staat in voor het uittekenen van de nieuwe ICT-structuur om de fusie van de beide ICT-diensten van ZNA en GZA te realiseren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het strategisch ICT-plan voor ZAS(*)op een termijn van 3 à 5 jaar – en dit in samenwerking met de verschillende departementen. Zo is onze strategie goed gealigneerd en maakt de gekozen ICT-technologie de realisatie van onze businessmodellen en zorgambities mogelijk.
2.      Leiding geven aan en coaching van de ICT-managers
De operationele aansturing van onze teams binnen ICT en de ondersteuning, groei en ontwikkeling van onze teamleden – rechtstreeks of via de leidinggevenden die aan jou rapporteren – zijn essentieel in je leidinggevende rol.
3.      Organisatorische optimalisatie
In dit kader zet je de nodige ICT-programma’s op. Je staat ook in voor het coördineren en begeleiden van de implementatie ervan om de operationele processen te ondersteunen en de afdelingen en diensten in staat te stellen om de noodzakelijke beheersinformatie te verzamelen, te verwerken en ter beschikking te stellen.
4.      Middelenbeheer
Je draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de ICT-begroting en efficiënte ICT-processen en zorgt voor een optimale organisatie van ICT, waarbij de schaalvoordelen van ZAS (*)maximaal benut worden.
5.      Stakeholder management
In dit verband werk je samen met interne en externe klanten om tegemoet te komen aan de steeds wijzigende gebruikersverwachtingen. Je volgt binnen ZAS (*)alle werkgroepen en comités op die de uitrol van ICT-programma’s moeten ondersteunen.
6.      Innovatie en vernieuwing
Je bouwt aan een innoverende ICT-dienstverlening  en -architectuur - zowel ‘intra’ als ‘transmuraal’ - in de steeds verder digitaliserende gezondheidssector, waarbij de overgang naar een end-to-end proces- en patiëntgestuurde organisatie mogelijk wordt.

·        Je rapporteert rechtstreeks aan de toekomstige COO van ZAS (*)

Een meer complete rolbeschrijving is beschikbaar voor gemotiveerde en relevante kandidaten.

Je profiel:
·        Je genoot een Masteropleiding of bent gelijkwaardig door je rijke ervaring, aangevuld met relevante opleidingen in IT en/of Business Management.
·        Je hebt minimum  15 jaar ervaring binnen ICT waarvan minstens 8 jaar in een leidinggevende rol op management- of directieniveau.
·        Je hebt relevante ervaring binnen organisaties met een vergelijkbare omvang en complexiteit en je bent vertrouwd met beleids- en strategieontwikkeling.
·        Je bent ook vertrouwd met ‘Portfoliomanagement’, ‘Service Level Agreements’, ‘Service Continuïteitsmanagement’, financieel beheer en inzetten op en managen van ‘Change’.
·        Als relevante kennisdomeinen vermelden we: ICT-infrastructuur en –processen, software voor ziekenhuizen en de gezondheidszorg, Business Process Reengineering, programma- en projectmanagement en de toepasselijke wet- en regelgeving.
·        Je bent een resultaatgericht people manager met een hands-onmentaliteit en als leidinggevende sta je borg voor een open communicatie, het empoweren van onze medewerkers, ondernemerschap, ‘netwerken’, innovatie, procesdenken en projectmanagement.

Ons aanbod:
·        Een unieke opportuniteit voor een performante leidinggevende met strategisch inzicht, die vorm kan geven aan transformaties in de context van een nieuwe en zeer ambitieuze organisatie, die met maar liefst 10.000 medewerkers en 1.000 artsen ook meteen het grootste ziekenhuis van België is.
·        De kans om vorm te geven aan een nieuwe, geïntegreerde ICT-organisatie die aan de basis al zeer veel expertise in huis heeft.
·        De uitdaging om aan de slag te gaan met ons vernieuwende high-end EPD en meer algemeen de realiteit dat we op een technologisch keerpunt zitten in onze organisatie en onze sector.
·        De hogervermelde cultuurkenmerken van onze organisatie en bovenal de drive en passie van onze medewerkers.
  
(*) ZAS staat voor een ziekenhuisfusiegroep in oprichting

Interesse?
Mail je CV samen met je motivatie naar Accord Group ter attentie van Joke Derhore: joke.derhore@accordgroup.be.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Accordpartner Frank De Mey op 0473 25 24 23.