Human Resources Directeur | Facilicom Services Group

All vacancies
23 September 2021

Human Resources Directeur | Facilicom Services Group

 • Human Capital
 • Antwerpen
 • Permanent Contract
Facilicom Group is een familiebedrijf dat al bijna 60 jaar gespecialiseerd is in het verzorgen van facilitaire diensten. Sinds 2014 is Facilicom Group ook actief in het zorgdomein. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Schiedam, beschikt over een uniek, compleet facilitair portfolio onderverdeeld in gespecialiseerde divisies. Zo kan het op vrijwel elk terrein alle facilitaire zorg uit handen nemen, op een kwalitatieve, efficiënte en flexibele wijze .

Facilicom medewerkers houden uw panden proper, maken elke dag een smakelijke lunch voor medewerkers, ontvangen bezoekers warm & professioneel en zorgen voor de veiligheid van gebouwen en mensen. Ook het technisch onderhoud van panden, onderhoud van automatische toegangspoorten en slagbomen en het onderhoud van een wagenpark kan aan hen toevertrouwd worden .
Deze diensten worden geleverd met ruim 31.000 betrokken professionals actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk .

In België realiseert Facilicom Services Group met ruim 4.500 medewerkers een omzet van ongeveer 200 miljoen € .

De cultuur van Facilicom Services Group kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers, wederzijds respect, resultaatgerichtheid, duurzaamheid, samenwerken, innovativiteit, klantgerichtheid en hospitality .

Role

 • Het leveren van HR diensten op directieniveau en als dusdanig bijdragen aan het ondernemingsbeleid in algemene zin, en meer bepaald als eindverantwoordelijke voor het korte en lange termijn HR beleid o.a. (maar niet beperkt tot) Arbeidsmarktcommunicatie, Werving & Selectie, Organisatieontwikkeling, Cultuurontwikkeling, Ziekteverzuimbeleid, Succession Planning, Verloningsbeleid, Opleidingen & Management Development, Duurzame inzetbaarheid, Sociale Relaties, Preventie en Welzijn .
 • Responsibilities

 • Je bent een actieve speler op directieniveau die mee eindverantwoordelijkheid draagt en affiniteit heeft met de hele organisatie. Als mens onder de mensen bouw je mee aan de cultuur in de organisatie. Je zet je in vanuit een voorbeeldrol en het bewustzijn dat 4.500 medewerkers zich elke dag opnieuw maximaal inzetten voor een warme en excellente klanten-beleving .
 • Je bouwt een inspirerend en creatief HR-beleid op door zowel strategisch als operationeel mee te denken en een HR-organisatie op te zetten die de mensen ondersteunt en begeleidt om te komen tot de realisatie van hun doelstellingen en het ontwikkelen van hun talenten .
 • Je ontwikkelt, initieert en coördineert diverse projecten binnen human resources voor het optimaal aanwenden van human capital en om de veranderingsprocessen binnen de volledige organisatie te ondersteunen en de talenten in de organisatie maximaal te ontwikkelen .
 • Je bouwt aan een toegankelijk en collegiaal HR departement dat een business partner-rol opneemt en zichtbaar aanwezig is. Je zet in op tevredenheid en betrokkenheid opdat ieder zich goed voelt binnen de organisatie en het verschil kan maken .
 • Je ontwikkelt een correct, efficiënt en kostenbewust organisatiebeleid met aandacht voor diversiteit en talent, waarbij de juiste persoon op de juiste plaats komt.
 • Je initieert, begeleidt en implementeert HR veranderingsprocessen en sociale innovatie met als doel een optimale klanten-beleving te borgen waarbij de onderneming invulling kan geven aan haar missie, visie, strategie en waarden .
 • Je volgt de marktontwikkelingen op de voet en zorgt er voor dat deze kennis wordt overgedragen naar uw team .
 • Je levert vanuit HR perspectief een bijdrage aan het financiële succes van de onderneming zodat de gestelde doelstellingen kunnen worden gehaald (ziekteverzuim, retentie, rekruteringen…) .
 • Profile

 • Master opleiding
 • Je bent een HR-generalist met visie en een gedegen all-round HR-ervaring in een diensten omgeving met een vergelijkbare scope. Bij voorkeur beschik je tevens over bedrijfservaring die verder gaat dan HR, met eindverantwoordelijkheden van bedrijfsvoering .  
 • Na de start van je carrière voelde je al snel de behoefte om werkwijzen te transformeren en om de leiding te nemen binnen een eigen functioneel domein. Je conceptueel denkvermogen maakt dat je vandaag op strategisch niveau kan werken met focus op nieuwe werkwijzen, producten en diensten die de bestaansreden van een organisatie versterken .
 • Strategisch en innovatief denker, in staat om de complexiteit van de context te begrijpen en in staat om praktische, uitvoerbare oplossingen aan te reiken .
 • Je communiceert open en diplomatisch, met overtuigingskracht en impact, en onderhoudt goede relaties met alle belangengroepen in de organisatie .
 • Je bent een hands-on en ondernemende mentor die voeling heeft met wat er leeft, ownership neemt en HR-verantwoordelijkheden verankert in de hele organisatie, een organisator en facilitator die de noden op HR-vlak correct identificeert en efficiënte processen voorstelt op maat .
 • Heel goede kennis van de Belgische arbeidswetgeving, en in staat een gezond sociaal klimaat te creëren door in dialoog te gaan met de sociale partners .
 • KPI- gedreven en oog hebben voor een ‘story’ .
 • Resultaatgericht track record .
 • Flexibele ingesteldheid met een gezond gevoel voor humor .
 • Bekwaam om te functioneren binnen een multiculturele omgeving .
 • Beheerst MS Office .
 • Perfect tweetalig NL/FR .