General Manager | AssurCard

All vacancies
18 August 2023

General Manager | AssurCard

 • General Management
 • Belgium
AssurCard NV (www.assurcard.be) is een joint venture van Belgische verzekeringsmaatschappijen die voor die en andere verzekeringsmaatschappijen derdebetalerssytemen uitbaat (onder andere voor de hospitalisatieverzekeringen). De aandeelhouders zijn Allianz, Belfius Verzekeringen, Ethias, KBC Verzekeringen en Vanbreda Risk & Benefits. AssurCard staat aan de wieg van de projecten, beheert alle partners (hoofdzakelijk ICT: softwareontwikkeling, hosting, technische diensten voor onderhoud hardware in ziekenhuizen, …), ontwerpt en beheert de gebruikte processen en applicaties, onderhoudt het contact met de zorgverleners (hoofdzakelijk ziekenhuizen, maar ook kinesisten en apotheken via andere partners), en bouwt en onderhoudt de kennis van de zorgwereld en zorgregelgeving … Kortom: hoewel de organisatie voor en door de verzekeringsmaatschappijen werkt, staat binnen AssurCard de kennis van projecten, ICT en de zorgwereld centraal. Voor het algemeen management van AssurCard, zoeken we een ondernemende General Manager.

Rol: Borgen van de continuïteit van AssurCard op de korte en lange termijn

 • Als general manager ben je verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van de werking van de organisatie, en geef je mee vorm aan de toekomstvisie van AssurCard, in nauw overleg met de raad van bestuur die de uit te voeren strategie bepaalt.
 • Je staat derhalve in voor het dagelijks beheer, zowel operationeel, commercieel, financieel als inzake HR en IT-projecten, borgt de operationele performantie en houdt een vinger aan de pols van de toekomstige evoluties.
 • Je bent de gesprekspartner voor zowel je teamleden, leveranciers (IT-partners, accountant, sociaal secretariaat …), de verantwoordelijken van de klanten (senior managers van de schadeafdelingen) en de leden van de raad van bestuur.
 • Als hoofd van het personeel cultiveer je sterke relaties met je mensen (7 personen: center of competence, accountmanagement, administratie & HR), en bouw je aan een hecht team (verloning, ontwikkeling, evaluatie, rekrutering …).
 • Je ontwikkelt en onderhoudt commerciële relaties met de verzekeraars, ziekenhuizen en partnernetwerken, en breidt de activiteiten uit. Je bent nauw betrokken op de IT-projecten en de verdere softwareontwikkeling, en streeft naar meerwaarde voor alle partners.
 • Profiel: verbindend KMO-manager met een sterke affiniteit met IT

 • Belangrijker dan je masterdiploma is je betrokkenheid bij de operationele activiteiten, gecombineerd met het strategisch, toekomstgericht meedenken. Je bent 2-talig Nederlands en Frans (aangezien de scope België is).
 • Je beschikt over een brede en relevante ervaring waarvan 5+ jaar als leidinggevende met eindverantwoordelijkheid. Ervaring inzake ziekenfondsen, gezondheidszorg, hospitalisatie-verzekering, of aanleunend hieraan, vormt uiteraard een troef.
 • Je hebt een sterke affiniteit met IT en goede inzichten in de transitie van IT naar business: definitie van architectuur en processen, vertaalslag naar informatietoepassingen (ziekenhuisadministratie, workflows, automatiseringen, betalingen …).
 • Je hebt een uitstekend zicht op het algemeen beheer van een KMO: operationeel, financieel, ICT, commercieel, projectmatig werken, HR … . Kennis van GDPR-wetgeving, procedures en flows en/of van het RIZIV zijn een plus.
 • Je bent sterk in operationeel management, hands-on en ondernemend, prioriteert en lost problemen op. Van nature pak je de zaken aan, werk je ze uit en lever je op, en kan je goed inschatten waar je zelf ondersteuning nodig hebt.
 • Je bent een bevlogen people manager, zichtbaar in de organisatie en vlot aanspreekbaar voor je medewerkers. Je kan mensen motiveren en enthousiasmeren en een open, ondernemende cultuur stimuleren.
 • Je hebt sterke relationele vaardigheden, beschikt over een natuurlijke overtuigingskracht, en hanteert een diplomatische aanpak, om zo, rekening houdend met de context en de diverse stakeholders, consensusgericht doelen te formuleren en te bereiken.
 • Aanbod: de leiding van een dynamische team met waardecreatie als doel

 • AssurCard biedt je een algemene managementfunctie met de voordelen van zowel een kleine organisatie (veel autonomie en ruimte voor initiatief) als van een groot bedrijf (slagkracht en corporate governance) dankzij de financieel-sterke aandeelhouders.
 • Je leidt een relatief jong en dynamisch team van 7 personen die samenwerken met een breed spectrum aan stakeholders: verzekeraars, alle algemene ziekenhuizen in België, federale overheden, RIZIV, IT- en andere partners …
 • AssurCard speelt een maatschappelijk relevante rol die impact heeft op de levens van velen, waar je enerzijds veel accenten van jezelf in kan leggen, en anderzijds ook veel kan leren van de specialisten die je in huis haalt wanneer je ze nodig hebt.
 • Je krijgt een aantrekkelijk remuneratiepakket, met een mooie verloning inclusief een pakket extralegale voordelen, waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bedrijfswagen, een vaste onkostenvergoeding, ruimte voor thuiswerk, eindejaarstoelage …
 • Interesse:

 • Richt je kandidatuur (CV met inspirerende motivatie) t.a.v. Stefan Peetroons, Accord Group.
 • Voor vragen kan je eveneens terecht bij Stefan Peetroons (02 474 03 90).
 • We staan borg voor een discrete en bevlogen opvolging van je belangstelling.