Vacancies > General Management < Back to vacancies

Algemeen Directeur - Davidsfonds

 • CEO
 • Permanent Contract
 • Vlaams Brabant

Context | Organization


Het Davidsfonds (www.davidsfonds.be) is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. Vandaar ook de slogan: Cultuur beleef je samen. Vandaag telt het Davidsfonds zo’n 38.000 leden.
Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed die de beleving verdiepen en verbreden. Het cultuurnetwerk omvat vier departementen: de uitgeverij, de evenementen, de cultuurreizen en de Davidsfonds Academie.
Het Davidsfonds heeft zijn hoofdzetel in Leuven, waar een 28-tal beroepskrachten werken, maar is via lokale afdelingen en 5.000 vrijwilligers actief op zo’n 500 plaatsen in gans Vlaanderen en Brussel. Davidsfonds staat voor een uitgesproken en actief engagement van vrijwilligers. 

FUNCTIE

 • Als Algemeen Directeur stuur en coördineer je vanuit de hoofdzetel het algemeen beheer van Davidsfonds vzw en Davidsfonds Academie vzw. Vanuit deze functie is men tevens bestuurder bij de Federatie (de belangenbehartiger voor de sociaal-culturele sector). De algemeen directeur heeft ook een bestuursmandaat in Distriboek nv. 
 • Je rapporteert aan de Raden van Bestuur. Je staat in voor de voorbereiding van de RvB, het inhoudelijke luik ervan, de verslaggeving en de uitvoering van de beslissingen.
 •  Je staat samen met de bestuurders in voor de inhoudelijke voorbereiding van de Algemene Vergaderingen (het Nationaal Bestuur bestaande uit een 30-tal vrijwilligers van plaatselijke afdelingen), de verslaggeving, en de uitvoering van de beslissingen.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het specifieke vrijwilligersbeleid, het uitwerken van beleidsplannen en fondsenwerving.
 • Alles samengenomen ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de identiteit van het Davidsfonds, een vernieuwende toekomstvisie en de goede werking van de organisatie. Je staat in voor de professionalisering van de werking en een daadkrachtige en loyale uitvoering. 

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

 • Het verder vorm en uiting geven aan de evoluerende Vlaamse-christelijke identiteit van het Davidsfonds. Een vorm die inspeelt op en rekening houdt met de gewijzigde en zeer diverse vormen waarop mensen zich vandaag maatschappelijk engageren.
 • Hoe de verschillen in waarden van verschillende generaties verbinden binnen éénzelfde identiteit.
 • Een geactualiseerd en toekomstgericht kader ontwikkelen dat rekening houdt met de veranderende samenleving waardoor belangrijke uitdagingen worden aangegaan met ruimte voor opiniërende aanwezigheid. 
 • Durven afstappen van de klassieke werkvormen en methodieken en de wil om op zoek te gaan naar een positief, divers en innovatief sociaal-cultureel verhaal. Hoe effectief inspelen op de diverse lokale behoefte zonder daarbij het geheel uit het oog te verliezen. 
 • Hertekenen van het landschap door op zoek te gaan naar mogelijke synergieën tussen de verschillende actoren in het sociaal-cultureel veld. 

PROFIEL

 • Je beschikt tenminste over een masterdiploma en over een ruime managementervaring, bij voorkeur op bestuursniveau; ervaring in een netwerkorganisatie binnen de sociaal-culturele sector strekt tot voordeel.
 • Je kan een visie en identiteit ontwikkelen vanuit een breed maatschappelijk perspectief op de langere termijn. Je hebt ervaring met het inspireren en verbinden van verschillende stakeholders rond concrete projecten. Je werkt verder aan de vernieuwing die is ingezet. 
 • Je beschikt over uitstekende leiderschapscapaciteiten, een people manager die overleg- en projectgroepen, lokale afdelingen en vrijwilligers kan stimuleren en coachen tot verdere ontwikkeling.
 • Sterke communicatieve vaardigheden met de nodige ervaring in externe vertegenwoordiging.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.