Vacancies > General Management < Back to vacancies

Business Unit Manager Montage & Logistiek | Mariasteen

 • Business Unit Manager
 • Permanent Contract
 • West-Vlaanderen

Context | Organization

Met haar 900-tal medewerkers, behoort Mariasteen tot één van de grootste maatwerkbedrijven in Vlaanderen.  Als sociale doelstelling staat ‘het bieden van duurzame, veilige en lonende tewerkstelling aan doelgroepmedewerkers’ centraal.  Tegelijkertijd biedt men medewerkers maximale kansen om zich ten volle te ontplooien. Mariasteen is terecht trots op haar unieke aanpak inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. De aandacht voor MVO vertaalt zich in de erkenning voor het “Charter Duurzaam Ondernemen” van de POM West-Vlaanderen. Mariasteen is eveneens ambassadeur van de provincie West-Vlaanderen onder het label "Ondernemen, het zit in ons." Op deze manier wil Mariasteen een volwaardige partner zijn die kwalitatieve en op tijd geleverde producten en diensten aanbiedt tegen een correcte prijs. Om dit alles te kunnen realiseren heeft Mariasteen geïnvesteerd in innovatieve (arbeids)proces ondersteunende technologieën. In 2017 kwam Mariasteen sterk in beeld via de innovatieve projecten van Cognitieve Werkplekondersteuning en cobots. Met deze innovaties is Mariasteen toonaangevend voor de maakindustrie in Vlaanderen.  Daarnaast heeft men tevens oog voor bestendige partnerschappen.  Maatwerk staat synoniem voor duurzaamheid.   Naast het leveren van kwalitatieve producten en diensten,  voorziet Mariasteen als toeleveringsbedrijf in een veelzijdig aanbod, met een duidelijke focus op metaal, productie & montage, hout, groen en enclaves. Enclaves betreffen onderaannemingscontracten waarbij Mariasteen medewerkers inzet op de werkvloer in een regulier bedrijf. Mariasteen mag tal van prominente bedrijven en openbare besturen tot haar klanten rekenen en dit zowel binnen de B2B als de B2C markt. (www.mariasteen.be) Mariasteen wil op korte termijn overgaan tot de aanwerving van een (m/v):  BUSINESS UNIT MANAGER MONTAGE & LOGISTIEK

Doel van de functie

 • Als Business Unit Manager Montage & Logistiek draagt men de operationele eindverantwoordelijkheid voor zijn/haar unit en treedt men op als inspirator en coach ten aanzien van de afdelingsverantwoordelijkheden die hij/zij aanstuurt. De Business Unit Manager is verantwoordelijk voor de realisatie van de budgetten en voor de coördinatie en integratie van bestaande en nieuwe werkmethoden, mensen en middelen. De Business Unit manager wordt eveneens geacht nieuwe bedrijfsbrede strategische ontwikkelingen en de impact ervan op zijn/haar unit te begrijpen, te interpreteren en het nodige vervolgens te implementeren. 

Jouw plaats in de organisatie

 • De Business Unit Manager vormt de rechtstreekse link tussen de Afdelingsverantwoordelijken, elk gespecialiseerd in het aansturen van een bepaalde afdeling, de Vlinders en de Algemeen Directeur van Mariasteen. 
 • De Business Unit Manager wordt verder bijgestaan en ondersteund door een rechterhand, de Assistant Projectleider Montage en Logistiek en een planningscel. Samen met de collega’s  Business Unit Manager Metaal, Business Unit Manager Hout, de Preventieadviseur en het diensthoofd R&D maakt de Business Unit Manager Montage en Logistiek deel uit van het Management Team. 

Je rol

 • Je biedt ondersteuning aan je verantwoordelijke binnen je unit bij het plannen en organiseren over de afdelingen heen en in geval van problemen grijp je in. Bijkomend sta je in voor de organisatie en bijsturing waar nodig van de logistieke werking van Mariasteen en van de automatische magazijnen. 
 • In het kader van het realiseren van die klantentevredenheid werk je samen met de Commerciële dienst. Vanuit je rol als Accountmanager heb je contacten met klanten o.a. omtrent kwaliteitseisen en leveringen. Je bent dan de katalysator tussen interne diensten en de klant. Je vormt tenslotte mee het gezicht van de organisatie en je behartigt positieve beeldvorming van je unit. 
 • Je (re)ageert proactief in functie van tewerkstellingsmogelijkheden en –kansen voor de doelgroep. Je bepaalt steeds de prioriteiten. Je pleegt hiertoe ook overleg met de Afdelingsverantwoordelijkheden en Stafdiensten. Ook personeelsplanning en opvolging van specifieke personeel gebonden thema’s zoals evaluaties, advies bij selectie, motivering en coaching, behoren tot je takenpakket. 
 • Bijkomend ga je de strategische doelstellingen van Mariasteen vertalen naar operationele doelstellingen en sta je in voor de opvolging van de realisatie van deze doelstellingen. Je ondersteunt dan ook het beleid en de missie en visie van Mariasteen inzake kwaliteit, welzijn en MVO. Je adviseert hiertoe met betrekking tot risicobeheersing, onderzoek van arbeidsongevallen en opzetten van preventiemaatregelen, toezicht op correct gebruik van arbeidsmiddelen en PBM’s, toezicht op het informeren over en naleven van correcte instructies, … . 
 • Additioneel ga je bestaande werkmethoden in vraag stellen, laten evolueren en tenslotte nieuwe werkmethoden of beste praktijken implementeren over de afdelingen heen ten voordele van de efficiëntie en veiligheid van het productieapparaat, een goede werksfeer en klantentevredenheid. Je weet dan de wensen en behoeften te inventariseren, probleemanalyses uit te voeren en oplossingsscenario’s naar voren te brengen. Tenslotte ga je ook de noodplanning van de unit coördineren. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de financiële en operationele resultaten die geboekt worden binnen de unit. Je bent dan medeverantwoordelijk voor de financiële opvolging en rapportering van de unit als budget eigenaar. Bovendien ben je in staat om voorstellen te doen bij beleids- en managementkeuzes, alsook budgetbeheer en -aanwending. Je staat hier in voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van dit alles. 

Je profiel

 • Je hebt een master of een bachelor diploma gelijkwaardig door ervaring, dit bij voorkeur binnen meer technisch georiënteerde richtingen. Kennis van elektriciteit is een troef. Als minimum dien je te beschikken over technisch inzicht. 
 • Je hebt ervaring in het aansturen van operationele afdelingen in productieomgevingen, waar je met een relatief beperkte structuur en middelen significante verbeteringen kon realiseren. Een grondige kennis van bedrijfs- en logistieke processen is dan een must. Je hebt kennis van Lean en procesoptimalisatie. 
 • Je hebt degelijk inzicht in financieel management en budgettering. Je bent analytisch en weet gefundeerde conclusies op te zetten. 
 • Je kennis van de Nederlandse taal is uitstekend, optioneel praktische kennis van Frans, Engels en Duits. Je bent een vlotte communicator. Open dialoog & diplomatie zit in je genen.
 • Je bent een sterke peoplemanager. Je stuurt en motiveert je medewerkers en creëert betrokkenheid naar het behalen van doelstellingen en resultaten. Doorheen dit alles geef je mensen evenwel de nodige kansen en coach je hen actief tot optimale prestaties en groei. Je bent een empathisch en toegankelijk leidinggevende. 
 • Je bent planmatig en organisatorisch sterk en goed onderlegd. Je bent dan een effectieve beslissing nemer, efficiënt en resultaatgericht in aanpak. 
 • Je bent in staat om klanten te managen, klantentevredenheid realiseren geeft je energie.
 • Je bent verder een zeer integer en loyaal persoon die steeds het nodige verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag legt. 

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een vooruitstrevende, mensgerichte organisatie met een moderne en zeer goed uitgebouwde productieomgeving en een duidelijk visie, missie en strategie. De organisatie is in transitie naar een vlakkere organisatiestructuur. 
 • Je heb de mogelijkheid om de afdeling en de functie verder vorm te geven en uit te bouwen. Een grote uitdaging ligt in het goed beheren van het spanningsveld tussen de economische en de sociale pijler, waar Mariasteen zich differentieert ten aanzien van traditionele organisaties. 
 • Je hebt een sleutelrol op niveau van je Business Unit, met zowel financiële als operationele eindverantwoordelijkheid, als de nodige inhoudelijke en people gerelateerde uitdagingen. 
 • Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer. Respect voor de combinatie werk-gezin. 
 • Een goed statuut en degelijke arbeidsvoorwaarden

Interesse?

 • Richt je kandidatuur (cv met motivatie) aan Accord Group via de "apply" knop rechts, ter attentie van Pascale Brants. 
 • Voor inlichtingen kan je bij Pascale terecht op +32 (0)9 221 53 10 of via pascale.brants@accordgroup.be
 • Je belangstelling wordt vertrouwelijk behandeld.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.