Vacancies > General Management < Back to vacancies

Programmamanager | De Werkvennootschap

 • Project & Program Management
 • Permanent Contract
 • Brussels

Context | Organization

De Werkvennootschap NV (www.dewerkvennootschap.vlaanderen) – gevestigd te Brussel – is een multidisciplinaire projectvennootschap die haar schouders zet onder de realisatie van strategisch belangrijke mobiliteitsprojecten, zoals de Werken aan de Brusselse Ring, Brabantnet, R4 Oost–West, verhoging bruggen Albertkanaal, N60 Ronse en de Limburgse Noord–Zuid verbinding. DWV treedt op als projecteigenaar met als doelstelling: de versnelde en gecoördineerde realisatie van grootschalige en multimodale mobiliteitsinfrastructuurprojecten via een integraal projectleiderschap (ontwerpen, financieren, bouwen, en desgevallend onderhouden of beheren). De eerste focus ligt op de optimalisatie van de R0 en de mobiliteit rond Brussel. DWV plaatst hiervoor overheidsopdrachten in de markt en faciliteert de samenwerking met alle stakeholders (belangengroepen, overheden, burgers en het middenveld). Voor het overkoepelende leiderschap van het programma Werken aan de Ring zoekt DWV een inspirerende (m/v) programmamanager.

RICHTING GEVEN AAN HET PROGRAMMA "WERKEN AAN DE RING"

 • Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de overkoepelende afstemming en samenhang van de verschillende projecten binnen het programma Werken aan de Ring (budget 1+ mia euro): je stuurt het meerjaren-programma aan van ontwerp tot uitvoering, bewaakt de totale scope en borgt de projectbeheersing en controle.
 • Je denkt mee na over oplossingen voor mobiliteit en leefbaarheid, leidt allerlei vergaderingen met een diversiteit aan stakeholders, zoals medewerkers van de Vlaamse en Brusselse administraties, advies-verlenende instanties, steden en gemeenten, bedrijven en omwonenden, adviseurs en andere relevante partijen.
 • Je leidt een multidisciplinair projectteam (projectleiders, stakeholdermanager, mobiliteitsmanager, jurist ...), creëert de randvoorwaarden voor de projecten (project- en kostenbeheersing, algemene planning en voortgang, integraliteit van ontwerp over projecten heen, stakeholder- & communicatiemanagement, geïntegreerd planningsproces …) en fungeert als inhoudelijk klankbord voor het team.
 • Je bent het uithangbord voor het programma Werken aan de Ring, vertegenwoordigt De Werkvennootschap in verschillende raden en werkgroepen zoals de vervoerregio Vlaamse Rand, neemt een actieve rol op in het uitdragen van het programma Werken aan de Ring en creëert draagvlak. Je werkt in tandem met de algemeen manager.

VERBINDEND PROJECTDIRECTEUR MET HELIKOPTERVIEW

 • Belangrijker dan je diploma (handelsingenieur, economie …) is je interesse in mobiliteit en leefbaarheid, en je zin om er stevig voor te gaan, in de projectuitwerking van grootschalige infrastructuurprojecten.
 • Je beschikt over ervaring met ruimtelijke uitvoeringsplannen (bijv. als projectontwikkelaar, projectmanager, investeerder, financier of adviseur). Ervaring met PPS, DBFM-projecten, gunningsprocedures … zijn troeven. Voeling met wat er leeft in de Brusselse regio (op vlak van klimaat, vergunningen ...) is meer dan een plus.
 • Je hebt inzicht in het beheersen van complexe, meerjarige projecten, bent bekwaam om de context te creëren waarin dergelijke projecten vorm kunnen krijgen en, combineert daartoe financiële kennis met kennis van ruimtelijke ordening. Kennis van de wet op de overheidsopdrachten is een plus.
 • Je weet te verbinden vanuit je diplomatie, overredings- en onderhandelingstalent. Je kan je vlot inwerken in dossiers en streeft naar excellentie. Je bent goed georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en zaken tijdig op te leveren.
 • Je houdt van een rol met ruime autonomie, neemt verantwoordelijkheid en toont initiatief. Je bent communicatief sterk (in het Nederlands en Frans, gegeven de Brusselse context), bruist van enthousiasme en brengt dit enthousiasme ook over op anderen.

DIRECTIEFUNCTIE IN EEN SLAGKRACHTIGE PROJECTORGANISATIE

 • De Werkvennootschap biedt je een maatschappelijk relevante rol in een dynamische en slagkrachtige projectorganisatie met een reële impact op de mobiliteit in Vlaanderen en met een bijzonder breed spectrum aan stakeholders, zowel publiek als privaat.
 • Je krijgt een opportuniteit met grote verantwoordelijkheid, om een uniek programma uit te dragen, om een sterk en multidisciplinair team van projectleiders en experten te leiden, en om samen een betere wereld te creëren.
 • Je voelt je thuis in een vlakke organisatiestructuur met een dynamische en collegiale cultuur waar een enthousiasmerende en dynamische projectdirecteur met relationele kwaliteiten helemaal tot haar/zijn recht kan komen.
 • Je geniet een aantrekkelijk remuneratiepakket met een mooie verloning, inclusief bonus, mobiliteitsbudget en een volledig pakket extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, onkostenvergoeding, maaltijdcheques …).
 • De Werkvennootschap, gevestigd in de Botanic Tower in Sint-Joost-ten-Node (Brussel), biedt een aangename werkomgeving in een moderne setting, ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (op vijf minuten van het station Brussel Noord).

Interesse

 • Richt je kandidatuur aan Accord Group t.a.v. Stefan Peetroons: stefan.peetroons@accordgroup.be.
 • We staan borg voor een discrete, vertrouwelijke en inspirerende behandeling van je kandidatuur.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below.

We assure discretion and confidentiality.