Vacancies > Finance & Administration < Back to vacancies

Manager Facturatie & Inningen | ZNA

Context | Organization

ZNA is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Om dit te realiseren kunnen we rekenen op de enthousiaste inzet van 6000 medewerkers. Deze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 5000 patiënten. Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6 centra voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van deze sites biedt daarnaast een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek). 
Je rapporteert rechtstreeks aan de CFO en bent lid van het ‘Finance Leadership Team’ dat ZNA-breed zo’n 250 medewerkers aanstuurt. -Als Manager Facturatie & Inningen wordt er op jou gerekend om een vlot en transparant facturatieproces te verzekeren en dit met een continue focus op procesoptimalisatie en integratie van wijzigingen in de regelgeving, zodat facturen alle aanrekenbare prestaties bevatten en door de patiënten en verzekeringsinstellingen zonder verwerpingen tijdig worden betaald.
Via 3 teamverantwoordelijken die je rechtstreeks aanstuurt heb je de leiding over een 50-tal experten.
 Een deel van het inningsproces is uitbesteed aan een gerechtsdeurwaarder. Het management van het contract met deze externe partij valt tevens onder jouw verantwoordelijkheid – je voert regelmatig controles uit op de door hen geleverde diensten en waakt erover dat zij deze dienst in het belang van ZNA op een maatschappelijk verantwoorde manier leveren. Bij het verstrijken van de contracttermijn ben jij verantwoordelijk om, in samenspraak met de Aankoopdirectie, een nieuw contract af te sluiten binnen de contouren van de Wet op de Overheidsopdrachten en aan voor ZNA zo voordelig mogelijke voorwaarden.
Ook de distributie van facturen is uitbesteed. Het management van dit contract valt tevens onder jouw verantwoordelijkheid.
Met het oog op een verdere digitalisering ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van oplossingen inclusief, maar niet beperkt tot, ‘e-billing’.
Je bent mede verantwoordelijk voor een voor de patiënt, de mutualiteiten, de medische diensten en het ziekenhuis, optimale afstemming tussen het Patiëntenonthaal, de Facturatiedienst, de sociale medewerkers en de boekhouding.
 Je behartigt de belangen van ZNA m.b.t. de facturatie via je aanwezigheid in ICT stuurgroepen, zowel ZNA intern als ook bij de softwareleveranciers.
 Je waakt over de compliance van ZNA en haar Artsen t.a.v. het maatschappelijk belang met betrekking tot de consumptie in de zorgverstrekking. Ingeval van overconsumptie ga je corrigerende maatregelen formuleren en de implementatie ervan opvolgen.
In de context van de netwerkvorming in de ziekenhuissector ga je op zoek naar ‘best practises’ en convergentiemogelijkheden, en geef je samen met je ‘peer’ in andere ziekenhuizen sturing aan een eventueel integratietraject.
 Door jouw inspirerende leiderschapsstijl motiveer je je medewerkers om verantwoordelijkheid op te nemen en de teams en processen permanent verder te professionaliseren.
 Je neemt bij dit alles zelfstandig het initiatief.

Role

 • Je staat in voor de coördinatie, opvolging en verdere optimalisatie van het facturatie- en inningsproces om een vlot en transparant verloop te verzekeren, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen, interne afspraken en digitalisering.
 • Je maakt ambitieuze maar realistische doelstellingen op voor je teams, volgt de realisatie ervan tussentijds op via door jouw gedefinieerde gepaste operationele en financiële beleidsinformatie, en stuurt tijdig bij.
 • Je initieert en implementeert processen met het oog op een maximale correcte en tijdige facturatie en optimale dienstverlening naar patiënten en Medische Diensten.
 • Je legt de link tussen operationele facturatie en inningen, enerzijds, en de boekhoudkundige weerslag ervan, anderzijds, en rapporteert hierover op regelmatige basis in het Directiecomité en aan het Auditcomité.
 • Je bewaakt de naleving van de RIZIV regelgeving omtrent nomenclatuur door de zorgverstrekkers en gaat hierover in overleg met de Algemeen Medisch Directeur.
 • Je ondersteunt je verantwoordelijken bij de dagelijkse uitvoering van hun taken en ziet toe op de optimale inzet van medewerkers in functie van de omstandigheden zoals aanwezigheden, automatisering, outsourcing, projecten.
 • Je ondersteunt je medewerkers via kennisoverdracht, opleiding en coaching bij de uitoefening van hun takenpakket.

Profile

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een economische richting (of gelijkwaardig door ervaring) en hebt minstens 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van de RIZIV-regelgeving met betrekking tot facturatie.
 • Je bent vertrouwd met MS Office en hebt een sterke affiniteit met ICT-toepassingen.
 • Je hebt ervaring in het optimaliseren van administratieve processen.
 • Je bent gewend om samen te werken met externe instanties.

 • Je hebt ervaring in het aansturen, direct of indirect, van experten en verantwoordelijken.
 • Je hebt reeds C-level exposure (gehad).

 • Je bent een mature stabiele persoonlijkheid en inspirerende people manager die mensen op een aangename manier weet te motiveren, coachen en aansturen.
 • Je vindt het belangrijk om sterke leiders in je team te ontwikkelen – je ziet dit als een opportuniteit voor jezelf en voor ZNA, en niet als een bedreiging.
 • Je vindt enthousiasme in het extern representeren van je werkgever.
 • Je redeneert en werkt vanuit een ZNA perspectief en draagt dit over op je medewerkers.
 • Je kan goed communiceren op alle niveaus, zowel verbaal als schriftelijk.
 • Je bent een procesbewaker die de nodige aandacht besteedt aan de samenwerking en mogelijke gevoeligheden binnen de verschillende teams.
 • Je gaat strikt om met beroepsgeheim en deontologie, en draagt de wet op de bescherming van persoonsgebonden informatie hoog in het vaandel.
 • Je draagt actief bij tot een positieve uitstraling van ZNA.
 • Respect en verantwoordelijkheid vind je belangrijke waarden in je werk.
 • Je initieert veranderingsprocessen op een doordachte wijze en bent in staat verbeteringen  op een positieve en motiverende wijze over te brengen naar je medewerkers.
 • Je bent een goed organisator met oog voor continue verbetering.
 • Je zorgt voor een vlotte communicatie en afstemming met zowel interne als externe partijen, waarbij de patiënt steeds centraal dient te staan.

Offer

 • ZNA biedt een inspirerende werkomgeving waarin je jouw talenten ten volle kan ontplooien en stelt je een gevarieerde loopbaan in het vooruitzicht.
 • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket, aangepast aan de functie en rekening houdend met je ervaring en specifieke competenties.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.