Vacancies > Finance & Administration < Back to vacancies

Administratief, Financieel en Logistiek Directeur | Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Context | Organization

Als ‘Administratief, Financieel & Logistiek Directeur’ bent u de eindverantwoordelijke voor het beheer en het leiden van de volgende departementen: 1. Aankoop & Logistiek (17 medewerkers), 2. Regionale Administratie (38 medewerkers), 3. Onthaal, Facturatie en Exploitatie Zorgcentrale (17 medewerkers), 4. Infrastructuur & Gebouwen (inclusief assistentiewoningen) en 5. Financieel Beleid en Boekhouding.

De 5 afdelingsverantwoordelijken zijn uw directe medewerkers. Zelf rapporteert u aan onze Algemeen Directeur. U ontwikkelt een beleid voor uw afdelingen ter ondersteuning van de overkoepelende bedrijfsstrategie. Als directielid hebt u ook zelf een stem in het bepalen van deze strategie. U bent als coachende leider gericht op de verdere ontwikkeling van uw teamleden en de vaardigheden en expertise van uw medewerkers. U bent gericht op een performante dienstverlening die beantwoordt aan onze 5 kwaliteitsdimensies (veilig, effectief, patiëntgericht, efficiënt en continu). U staat in, voor de opmaak en de opvolging van de jaarlijkse budgetten. U brengt de behoeften binnen uw afdelingen in kaart en zorgt voor een bevredigende en trefzekere oplossing. 

Profile

  • U genoot een Masteropleiding in een economische of juridische richting en u kunt terugblikken op een aanzienlijke ervaring op enkele van de vermelde domeinen in een leidinggevende rol. 
  • Meer in het bijzonder hebt u minstens 5 jaar ervaring in financieel beleid enerzijds en het aansturen van een logistieke afdeling (bij voorkeur in de dienstensector) anderzijds. Bij voorkeur hebt u ook ervaring in aankoopbeleid en hebt u kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten. Idealiter hebt u ook ervaring in het aansturen, opzetten, optimaliseren en beheren van administratieve processen. 
  • U bent een inspirerende en coachende leider met uitstekende communicatieve vaardigheden die erin slaagt zijn medewerkers permanent te motiveren en te ‘challengen’.

Offer

  • U maakt deel uit van een stabiele zorgorganisatie met een sterke marktpositie in een groeiende sector door de steeds belangrijker wordende eerstelijnsverpleging. 
  • Als ‘Directeur’ oefent u een functie uit met impact op strategisch niveau en geniet u een hoge graad van autonomie op uw eigen en brede professionele domein.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.