Algemeen Directeur | Sint-Trudo Ziekenhuis

All vacancies
07 April 2022

Algemeen Directeur | Sint-Trudo Ziekenhuis

  • General Management
  • Limburg
  • Permanent Contract

 
Sint-Trudo Ziekenhuis is een dynamisch, modern en volledig vernieuwd ziekenhuis met 310 erkende bedden, ruim 820 medewerkers en 150 artsen. We staan hier dichtbij de patiënt én dichtbij elkaar. Met onze mensgerichte aanpak garanderen wij de beste zorg voor onze patiënten. Door korte communicatielijnen en een warmhartige werksfeer creëren we samen een toegankelijk en open ziekenhuis voor onze medewerkers.
Met onze professionele omkadering, wederzijds respect, stimulerende begeleiding en ruimte voor flexibiliteit tonen we onze betrokkenheid en uiten we ons vertrouwen in elkaar. Zo vormen we samen één team met één doel: kwalitatieve zorg met een focus op een patiëntgericht, preventief en kwalitatief gezondheidsbeleid.
Na een intensief accrediteringsproces behaalden we het gouden JCI kwaliteitslabel. Deze internationaal erkende accreditering bevestigde dat ons ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt volgens de hoogste normen. De laatste jaren bouwt Sint-Trudo samen met LIGB-KU Leuven verder aan een nog meer duurzaam kwaliteitsbeleid door een pioniersrol op te nemen in de ontwikkeling van het Vlaamse kwaliteitsmodel ‘FlaQuM’. Sint-Trudo financiert zelfs één van de 3 leerstoelen om deze ontwikkeling en implementatie mogelijk te maken. 
Sint-Trudo Ziekenhuis is actief betrokken in het ziekenhuisnetwerk Zuidwest-Limburg en werkt nauw samen met andere ziekenhuizen en partners binnen een transmurale zorgketen. Onze focus ligt op gespecialiseerde en differentiërende zorg. Daarnaast profileren we ons in bepaalde subspecialismen.
Anticiperend op de pensionering van onze huidige Algemeen Directeur zijn wij op zoek naar een inspirerende leidinggevende (m/v/x) met strategisch inzicht voor de rol van

‘Algemeen Directeur’

Jouw rol: 
·        Als Algemeen Directeur inspireer je de leden van je directieteam (Hoofdarts, Directeur Patiëntenzorg, Financieel-Administratief Directeur, Directeur HR en Directeur ICT) en leid je het ziekenhuis.
·        Je ontwikkelt – in afstemming met het Bestuursorgaan en de Medische Raad – het strategisch  beleid van ons ziekenhuis in functie van de evoluerende context in de bredere samenleving.
·        Je staat in voor een goede afstemming met alle relevante overlegorganen zowel binnen als buiten het ziekenhuis. (Bestuursorgaan, Medische Raad, Ondernemingsraad, eerstelijnszorg, …). Binnen het ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg ben je een actief lid van het dagelijkse bestuursorgaan.
·        Je staat samen met onze Hoofdarts en onze Directeur Patiëntenzorg borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening in nauwe dialoog met de Medische Raad en het complete artsenkorps.
·        Je bent de eindverantwoordelijke voor een gezonde begroting en onze financiële resultaten. Samen met je directieteam ontwikkel je actieplannen op maat van het uitgewerkte strategische beleid.


Jouw profiel: 
·        Je genoot een opleiding op masterniveau en je hebt een ruime en intensieve ervaring op directieniveau, bij voorkeur in de ziekenhuissector.  Je hebt minstens een sterke affiniteit met de zorgsector vanuit je maatschappelijke betrokkenheid. Je neemt actief kennis van en hebt reële interesse voor de evoluties in de gezondheidszorg.
·        Je bent in staat om een organisatie met een hoge graad van complexiteit aan te sturen en geeft blijk van strategisch inzicht waardoor je een wezenlijke bijdrage kunt leveren in de vormgeving van de visie en de strategische doelstellingen van ons ziekenhuis.
·        Als leidinggevende ben je een inspirerende bruggenbouwer, sta je borg voor transparante communicatie met alle medewerkers en stakeholders en ben je in staat om op alle niveaus een gedragen besluitvorming te realiseren.

Ons aanbod: 
·        Je wordt Algemeen Directeur van een financieel kerngezond ziekenhuis met een uitstekende reputatie en een toekomstgerichte visie die op zeer uiteenlopende groei-impulsen berust.
·        Je kan bij ons samenwerken met een gemotiveerde ploeg van bekwame medewerkers, verpleegkundigen en artsen. Je kan uiteraard ook terugvallen op inspiratievolle directieleden.
·        Sint-Trudo bouwt continu verder aan de toekomst met grote en minder grote strategische projecten en innovaties op alle domeinen eigen aan onze boeiende ziekenhuisrealiteit.
·        Je kan rekenen op een compleet en marktconform remuneratiepakket.

Interesse? 
 
Mail je CV samen met je motivatie naar Accord Group t.a.v. Joke Derhore: joke.derhore@accordgroup.be
Voor meer informatie over deze topfunctie of om je kandidatuur in te leiden, kan je telefonisch contact opnemen met Accord partner Frank De Mey (0473 25 24 23) die deze search discreet in goede banen zal leiden.