Algemeen Directeur I Belgian Road Research Centre

All vacancies
12 October 2023

Algemeen Directeur I Belgian Road Research Centre

 • General Management
 • Brussels
 • Contract onbepaalde duur
Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (hierna ‘OCW’) – www.brrc.be - is een onpartijdig privé onderzoeksinstituut opgericht in 1952. Het oefent zijn activiteit uit ten voordele van alle partners in de Belgische wegensector. De duurzame ontwikkeling door innovatie loopt als een rode draad door alle activiteiten van het OCW.

Het OCW is gevestigd in Sterrebeek, Wavre en Woluwe. Met een 100 tal personeelsleden wordt jaarlijks een zakencijfer van 15 miljoen EUR gegenereerd.

De missie van het OCW is het stimuleren van technische vooruitgang in de wegenbouw door onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht. Als privaat onderzoeksinstituut van openbaar nut staat het ten dienste van publieke en private partners ( wegenbouwbedrijven en overheidsadministraties ) in de sector van de wegenbouw.

Het centrum werkt ook nauw samen met andere partners in de sector: materiaalproducenten en fabrikanten van materieel, controle-, certificatie- en normalisatie-instellingen, onderwijs in al zijn vormen en op alle niveaus, ontwerpbureaus en ontwerpers en controle- en testlaboratoria.

Rol

 • Bepalen van de middellange- en langetermijn strategie.
 • Initiëren en communiceren van de prioriteiten van het OCW.
 • Als ambassadeur van het imago van het merk ‘OCW’ binnen de organisatie en vooral in het bijzonder ten opzichte van de verschillende belanghebbenden, zorgt u ervoor dat OCW positief wordt gepercipieerd door de leden en de overheid. U bent verantwoordelijk voor alle externe betrekkingen.
 • U rapporteert aan het Vast Comité/Raad van Bestuur.
 • Voornaamste verantwoordelijkheden

 • U bent verantwoordelijk voor het operationele beheer van het OCW.
 • U bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen en het budget.
 • U bent verantwoordelijk voor de praktische implementatie van de resultaten. De belangrijkste doelstellingen zijn : het verhogen van het niveau van advies en assistentie aan de leden + het ontwikkelen van onderzoek en het effectief verspreiden van knowhow onder de leden, inclusief de praktische toepassing van nieuwe technologieën volgens de behoeften van de leden.
 • U bent verantwoordelijk voor het hernieuwen, ontwikkelen en implementeren van de visie, waarbij U voortdurend rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen in de sector.
 • U bent verantwoordelijk voor een efficiënt en continu overleg met belanghebbenden in een complexe omgeving van aannemers en overheidsinstanties.
 • U motiveert en leidt uw team en inspireert alle medewerkers om te zorgen voor een effectieve en efficiënte organisatie, gedragen door het voltallige team.
 • Samen met uw team vertaalt u de strategie naar meetbare operationele doelstellingen en coacht u uw collega's om de gestelde criteria/doelstellingen te behalen.
 • U zal processen en procedures opzetten en optimaliseren en de nodige financiële en operationele dashboards ontwikkelen.
 • U bevraagt en luistert naar de noden van de leden en stakeholders.
 • U zorgt voor de voortdurende professionalisering van de organisatie en stimuleert het gebruik van interne synergieën.
 • De kwalitatieve en creatieve ontwikkeling van het OCW en het versterken van kennis zijn belangrijk. U bent altijd op zoek naar en alert op innovatieve ontwikkelingen.
 • Profiel

 • U bent in het bezit van een master diploma, bij voorkeur in bouw en burgerlijke bouwkunde. Een opleiding in bedrijfsmanagement is een pluspunt.
 • U hebt minimaal 10 - 15 jaar ervaring in een managementfunctie. Een ervaring in de wegen en burgerlijke bouwkunde is een belangrijke troef.
 • U hebt ervaring en visie in het werken met en managen van een klantgerichte organisatie.
 • U bent gepassioneerd door de missie en visie van het OCW.
 • U hebt een sterke persoonlijkheid met toegankelijk en empatisch leiderschap.
 • U bent resultaatgericht, diplomatiek en zelfverzekerd, met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Uw enthousiasme straalt door de hele organisatie en u bent een uitstekende motivator, communicator en change manager.
 • KPI- gedreven en oog hebben voor een ‘story’.
 • Een matuur ontwikkeld business acumen.
 • U bent een uitstekende netwerker en heel ervaren in complex stakeholder management.
 • Resultaatgericht track record.
 • U beheerst uitstekend MS Office.
 • Perfect tweetalig NL / FR, met een uitstekende kennis van het Engels.