Algemeen Directeur | RZ Tienen

All vacancies
07 July 2023

Algemeen Directeur | RZ Tienen

 • General Management
 • Vlaams Brabant
RZ Tienen is een klein tot middelgroot ziekenhuis dat deel uitmaakt van het ziekenhuisnetwerk Plexus. Met 850 enthousiaste medewerkers en verpleegkundigen en 160 artsen realiseren wij een omzet van ± 130 miljoen. We verwijzen verder naar www.rztienen.be. Om onze identiteit van ‘Community Hospital’ verder te ontwikkelen en een veelheid aan strategische uitdagingen aan te gaan, zijn we op zoek naar onze nieuwe (m/v/x) algemeen directeur.

Jouw rol

 • Als Algemeen Directeur leid je het ziekenhuis en inspireer je de leden van je directieteam. Je bent voor onze medewerkers een inspirerende bruggenbouwer en je hebt samen met de directeur HR aandacht voor innovatie in ons personeelsbeleid.  
 • Je ontwikkelt in afstemming met de Raad van Bestuur en in nauw overleg met de Medische Raad  en de Ondernemingsraad het strategisch en kwaliteitsbeleid van ons ziekenhuis in functie van de evoluerende context in de bredere samenleving.  
 • Je staat in voor een goede afstemming met alle relevante overlegorganen zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Binnen het ziekenhuisnetwerk Plexus ben je actief als lid van het ‘Dagelijks Bestuur’.  
 • Je staat samen met onze Hoofdarts en onze Directeur Zorg borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening en draagt de VÏP-missie van ons ziekenhuis uit.  
 • Je bouwt onze identiteit van ‘Community Hospital’ verder uit in de regio en dit samen met de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg. 
 • Je bent de eindverantwoordelijke voor een gezonde begroting en onze financiële resultaten. Samen met je directieteam ontwikkel je actieplannen op maat van het uitgestippelde strategische beleid.
 • Jouw profiel

 • Je genoot een opleiding op Masterniveau en je hebt een ruime ervaring op directieniveau, bij voorkeur in de ziekenhuissector. Je neemt actief kennis van en hebt reële interesse voor de evoluties in de gezondheidszorg.  
 • Je bent in staat om een organisatie met een hoge graad van complexiteit aan te sturen. Je bent resultaatsgericht en geeft bovenal blijk van visie en strategisch inzicht. 
 • Je bent een netwerker, diplomaat en onderhandelaar die integer en verbindend samenwerkt, zowel binnen onze organisatie als extern. 
 • Je bent een warme en hartelijke leidinggevende en een authentieke ‘teamplayer’ die borg staat voor transparante communicatie met alle medewerkers en stakeholders en je bent in staat om op alle niveaus een gedragen besluitvorming te realiseren.
 • Ons aanbod

 • Je wordt Algemeen Directeur van een financieel gezond ziekenhuis, lid van het Plexusnetwerk, met een zeer goede reputatie en een sterke lokale en regionale verankering. Ons ziekenhuis heeft vestigingen in Tienen, Aarschot en Jodoigne en telt ongeveer 300 bedden. 
 • Je kan bij ons samenwerken met een gemotiveerde ploeg van 850 enthousiaste en bekwame medewerkers en verpleegkundigen en 160 artsen. Je kan uiteraard ook terugvallen op inspiratievolle directieleden.  
 • Je komt in een ambitieuze organisatie terecht waarin er continu wordt verder gebouwd aan de toekomst met grote en minder grote strategische projecten en innovaties. De realisatie van een nieuwbouwziekenhuis in Tienen en de uitwerking van een masterplan in Aarschot zijn worden twee cruciale realisaties op korte termijn. 
 • Je kan rekenen op een marktconform remuneratiepakket.
 • Interesse

 • Mail je CV samen met je motivatie naar Accord Group op het volgende adres: frank.demey@accordgroup.be  
 • Voor meer informatie over deze topfunctie of om je kandidatuur in te leiden, kan je telefonisch contact opnemen met Accordpartner Frank De Mey (0473 25 24 23) die deze search discreet in goede banen leidt.