Opinie: wanneer onze samenleving een podium geeft aan toxische leiders

All stories
Opinie: wanneer onze samenleving een podium geeft aan toxische leiders Sep 30, 2022

Opinie: wanneer onze samenleving een podium geeft aan toxische leiders

De strijd tussen wereldleiders wordt op het scherp van de snee gestreden. De peilingen wijzen in twee richtingen en met veel verbijstering kijkt ieder zichzelf respecterend individu naar de volharding waarmee Poetin uiting geeft aan de karikatuur die hij van zichzelf is geworden.

‘Hij is het prototype van de toxische leider en vanuit zijn impactrijke rol een reële bedreiging voor onze samenleving’, zeggen Frank De Mey en Stephan Soens, beide Partner bij Accord Group Belgium, een leadership advisory firm.

De Amerikaanse schrijver, hoogleraar en consultant op het vlak van organisatieleer Peter Drucker ziet toxisch leiderschap als een proces waarbij leiders door hun destructieve gedrag en/of dysfunctionele persoonlijkheidskenmerken ernstige en blijvende schade toebrengen, zowel aan hun ‘niet-volgers’ als finaal ook aan hun ‘volgers’ en de eigen organisatie(s).

Toxische leiders zijn verwerpelijk voor diegenen die hun optreden lijdzaam moet ondergaan zonder het te aanvaarden en dikwijls helden voor anderen voor wie ze de ‘illusie van een houvast’ en een bestaansreden hebben gecreëerd.

Lees het volledige artikel: https://www.tijd.be/connect/talent-district/accord-group/opinie-wanneer-onze-samenleving-een-podium-geeft-aan-toxische-leiders/10402776.html