De race naar Net Zero: uitdagingen voor bestuurders

All stories
De race naar Net Zero: uitdagingen voor bestuurders Sep 30, 2022

De race naar Net Zero: uitdagingen voor bestuurders

Vroeger namen de managers de leiding en volgden de aandeelhouders. Maar corporate governance is geëvolueerd en heeft een sterke internationale dimensie gekregen. Het paradigma is verschoven naar een groeiende aandeelhoudersoriëntatie.

‘Bedrijven moeten in hun werking voldoen aan nieuwe regels, structuren en standaarden. Dit vereist specifieke kwaliteiten van leiders en bestuurders’, zegt Fabiaan Van Vrekhem, voorzitter van Valpeo en van leadership advisory firm Accord Group.

Door het toegenomen belang van ESG is er meer aandacht voor corporate governance structuren. Men verwacht dat bedrijven hun “purpose” uitleggen en hoe ze omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ze moeten voldoen aan de eisen van de aandeelhouders en zorgen dat alle stakeholders vertrouwen blijven hebben. De verschuiving naar triple-bottom-line denken – people, planet en profit – vereist een transformatie van corporate governance modellen.

Lees het volledige artikel: https://www.tijd.be/connect/talent-district/accord-group/de-race-naar-net-zero-uitdagingen-voor-bestuurders/10412082.html