De kunst van professioneel rekruteren

All stories
De kunst van professioneel rekruteren May 2, 2022

De kunst van professioneel rekruteren

Neem niet de mensen aan die je aardig vindt, wel de mensen die het best aansluiten bij de context, luidt het devies van Patricia Oeyen, Partner bij Accord Group, een leadership advisory firm. Ze houdt een vurig pleidooi voor de professionalisering en begeleiding van recruiters.

‘Ik merk dat er dikwijls gezondigd wordt tegen dat principe’, zegt Patricia Oeyen. De oorzaak daarvan ligt volgens haar bij het gebrek aan opleiding en begeleiding van recruiters. ‘Rekruteren is een vak dat veel te weinig liefde krijgt en nog steeds te veel als een kost en te weinig als een investering wordt gezien.’

Waarom krijgt dat vak zo weinig liefde? Een bedrijf valt of staat toch grotendeels met zijn werknemers. Volgens Oeyen gaan we ervan uit dat we van nature kunnen rekruteren en selecteren en probeert men de kosten die er mee gepaard gaan te minimaliseren, terwijl het eigenlijk een investering in de toekomst is.

‘Tien jaar geleden sprak niemand over culturele inpasbaarheid of over complexiteit. Vandaag zijn dit wel doorslaggevende elementen geworden om succesvol te zijn in een rol. Organisaties worden steeds complexer door de toenemende eisen die stakeholders en de samenleving stellen. En die eisen maken het selectieproces van kandidaten alleen maar complexer en belangrijker. Terwijl er maar weinig mensen een geboren recruiter zijn.’

Lees het volledige artikel in De Tijd: https://www.tijd.be/connect/talent-district/accord-group/de-kunst-van-professioneel-rekruteren/10383031.html