Vacancies > General Management < Back to vacancies

Mobiliteitsmanager | De Werkvennootschap NV

 • Project & Program Management
 • Permanent Contract
 • Brussels

Context | Organization

De Werkvennootschap NV (www.dewerkvennootschap.vlaanderen, verkort DWV) – gevestigd te Brussel – is een multidisciplinaire projectvennootschap die haar schouders zet onder de realisatie van strategisch belangrijke mobiliteitsprojecten, zoals de optimalisatie van de Brusselse Ring, Brabantnet, R4 Oost–West, verhoging bruggen Albertkanaal, N60 Ronse en de Limburgse Noord–Zuid verbinding. DWV treedt op als projecteigenaar met als doelstelling: de versnelde en gecoördineerde realisatie van grootschalige, complexe en geïntegreerde infrastructuurwerken via een integraal projectleiderschap (ontwerpen, financieren, bouwen, en desgevallend onderhouden of beheren). De eerste focus ligt op de optimalisatie van de R0 en de mobiliteit rond Brussel. DWV plaatst hiervoor overheidsopdrachten in de markt en faciliteert de samenwerking met alle stakeholders (belangengroepen, overheidsinstanties, burgers en het middenveld). Voor het ontwikkelen en uitdragen van een consistente mobiliteitsaanpak over de verschillende projecten heen, zoekt DWV een gedreven (m/v) mobiliteitsmanager.

Richting geven aan de realisatie van complexe infrastructuurprojecten

 • Als mobiliteitsmanager werk je mee aan de realisatie van grootschalige infrastructuurprojecten in Vlaanderen, en ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van de mobiliteitsaanpak in en overheen de verschillende projecten. 
 • Je neemt deel aan vergaderingen met een breed spectrum aan stakeholders: Vlaamse overheden, steden en gemeenten, advies-verlenende instanties, bedrijven en omwonenden, nutsmaatschappijen, hulpdiensten, adviseurs en andere relevante partijen. 
 • Je werkt mee aan verkeers- en mobiliteitsstudies en geeft richting aan de (integrale en technische) projectleiders en medewerkers van de studie- en adviesbureaus die projectondersteunend werken.
 • Je analyseert studies en rapporten, brengt structuur in het geheel, en adviseert en begeleidt de projectleiders bij het voorbereiden en realiseren van de projecten.
 • Je volgt de uitvoering van het mobiliteitsplan van nabij op, daagt de projectteams inhoudelijk uit, en borgt dezelfde mobiliteitslogica over de infrastructuurprojecten heen.

Ben jij een gedreven en hands-on visionair inzake mobiliteit?

 • Belangrijker dan je diploma is je ervaring in verkeer en mobiliteit bij de projectuitwerking van infrastructuurprojecten, bij voorkeur aan de kant van de aanbestedende overheid, al dan niet als adviseur.
 • Je bent een sterke en gedreven persoonlijkheid met een visie op mobiliteit, onderlegd om collega’s op het vlak van mobiliteit inhoudelijk uit te dagen en om een verhaal te brengen waar DWV iets van kan leren.
 • Je collega’s waarderen je voor je diplomatie, overredings- en onderhandelingstalent. Je kan je vlot inwerken in dossiers en streeft naar excellentie. Je bent goed georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en zaken tijdig op te leveren. 
 • Je houdt van een rol met ruime autonomie, neemt verantwoordelijkheid en toont initiatief. Je bent een communicatief vaardig en enthousiast persoon, en brengt dit enthousiasme ook over op anderen.

Unieke opportuniteit met directe impact op de mobiliteit in Vlaanderen

 • De Werkvennootschap biedt je een veelzijdige, senior expertrol in een multidisciplinaire organisatie die ruimte biedt voor autonomie en zelfontplooiing, waar je toekomstgericht mee de visie op mobiliteit in Vlaanderen kan ontwikkelen en uitdragen. 
 • Je krijgt de unieke opportuniteit om mee te bouwen aan grootschalige, complexe lijn- en weginfrastructuurprojecten met een directe impact op de mobiliteit in Vlaanderen en een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
 • Je geeft richting aan de verschillende projectteams en (externe) mobiliteitsexperten, in een vlakke organisatiestructuur met een dynamische, collegiale cultuur waar een gedreven mobiliteitsexpert met relationele kwaliteiten tot zijn/haar recht komt.
 • Je geniet een aantrekkelijk remuneratiepakket met een mooie verloning, inclusief bonus, wagen/mobiliteitsbudget en een pakket extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, onkostenvergoeding, maaltijdcheques …).
 • De Werkvennootschap, gevestigd in de Botanic Tower in Sint-Joost-ten-Node (Brussel), biedt een aangename werkomgeving in een moderne setting, ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (op vijf minuten van het station Brussel Noord).

 • Interesse:

 • Richt je kandidatuur t.a.v. Stefan Peetroons, Partner bij Accord Group, via de "apply" knop rechts bovenaan. 
 • Voor voorafgaandelijke inlichtingen kan je bij Stefan Peetroons terecht op het nummer +32 (0)2 474 03 90.
 • We staan borg voor een discrete, vertrouwelijke en inspirerende behandeling van je kandidatuur.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.