Vacancies > General Management < Back to vacancies

Directeur Business Development & Innovatie | Aquafin

 • Managing Director
 • Permanent Contract
 • Belgium

Context | Organization

Aquafin is in Vlaanderen de referentie op het vlak van waterzuivering en slim omgaan met water. Steden en gemeenten die oplossingen zoeken voor knelpunten in het rioleringsstelsel, problemen van wateroverlast of een deskundig asset management van hun riolen, kloppen bij ons aan. De oplossingen die we aanreiken aan onze klanten kunnen zowel eenvoudig en spitsvondig zijn, als 100% innovatief. Aqtiput bijvoorbeeld, dat nog in ontwikkelingsfase zit, koppelt private regenwaterputten aan elkaar voor extra buffercapaciteit bij zware regenval. Ze worden gestuurd door slimme sensoren in combinatie met controllers en regelaars om correct in te spelen op vraag en aanbod van water. Met de recent gelanceerde website blauwgroenvlaanderen.be inspireren we dan weer om infiltratiemaatregelen te koppelen aan belevingswaarde voor de omgeving. De zuivering van huishoudelijk afvalwater is nog altijd onze topprioriteit. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwen, financieren en exploiteren we de infrastructuur die nodig is voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater van ruim 5 miljoen Vlamingen. Dat afvalwater is trouwens hoe langer hoe meer een bron van grondstoffen waarvan de natuurlijke reserves uitgeput geraken, zoals bijvoorbeeld fosfor. Aquafin is actief in onderzoeksprojecten rond het terugwinnen van deze stoffen maar ook rond het hergebruik van gezuiverd afvalwater. Verwarmen we onze woningen binnenkort met warmte uit rioolwater? Wie weet rijden CNG-wagens weldra op biomethaan uit zuiveringsslib… Afvalwater is een onuitputtelijke bron binnen de circulaire economie! Doen deze uitdagingen jouw adrenalinepeil stijgen? Dan word jij misschien onze nieuwe 'Directeur Business Development & Innovatie (m/v/x)'.

Jouw rol

 • Als lid van het directiecomité zet je mee de koers uit voor een sterk merk Aquafin. Je creëert een klimaat in het bedrijf waarin innovatieve ideeën spontaan opborrelen én de kans krijgen om te worden ontwikkeld tot nieuwe producten of diensten. Binnen dat klimaat weten collega’s zich gesteund in hun creativiteit en is falen toegestaan. Jouw doel is om de succesformule daarvoor, het innovatieproces, te laten leven doorheen de hele organisatie. Met jouw kritische maar open geest zorg je ervoor dat ideeën en concepten diepgaand gechallenged worden om er zo het beste uit naar boven te halen. Voor vernieuwingen die een meerwaarde hebben voor Aquafin of zijn stakeholders, zet je partnerships en samenwerkingsverbanden op.

 • Je bent verantwoordelijk voor drie teams van medewerkers die elk op hun manier aan de basis staan van een enthousiaste ervaring door onze klanten:
 • (1) Een team dat onze visie rond slim omgaan met afval- en regenwater vertaalt naar oplossingen voor de publieke ruimte.
 • (2) Het R&D team dat technieken en technologieën binnen de watersector onderzoekt die een antwoord kunnen bieden op maatschappelijke uitdagingen. Het team werkt hiervoor vaak samen met nationale en internationale onderzoekspartners.
 • (3) Onze accountmanagers die de relatie met de Vlaamse Milieumaatschappij beheren en het aanspreekpunt zijn voor onze klantgemeenten. Vanuit je aansturende rol van dit team draag je de eindverantwoordelijkheid voor het financiële resultaat van het bedrijf wat betreft de opdrachten voor steden en gemeenten.

 • Het spreekt voor zich dat je het beleid binnen de jouw toevertrouwde directie afstemt op de visie en de strategische prioriteiten van de organisatie. Slim omgaan met water heeft daarin een cruciale positie. Vanuit jouw functie neem je dan ook een actieve rol op in de externe branding van Aquafin als trendsetter op dat vlak. 

Wie jij bent

 • Een energieke en open-minded m/v/x die strategisch denkt op een academisch niveau en oog heeft voor opportuniteiten.
 • Je hebt oog voor de uitdagingen van de toekomst en vertaalt dit naar ambities voor vandaag
 • Je bent geboeid door innovatie, vooral als die gepaard gaat met duurzame ontwikkeling. Gekoppeld aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de dynamieken in onze sector kan je vorm en inhoud geven aan nieuwe businessmodellen die passen binnen de strategie van Aquafin. Je past hierbij vlot het concept ‘design thinking’ toe en weet de juiste prioriteiten te leggen.
 • Leiding geven zit je in het bloed. Je kan minstens vijf jaar relevante ervaring aantonen in een leidinggevende rol binnen een organisatie die inzet op duurzaamheid en vernieuwing.
 • Jouw leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door ruimte creëren voor en vertrouwen geven aan je teamleden. Tegelijk ben je een inspirerende coach die hen helpt om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Wij bieden je

 • Een unieke en uitdagende context in een onderneming waarin je een essentiële bijdrage kunt leveren voor een duurzame toekomst. Met propere waterlopen, een leefomgeving in harmonie met water en duurzaam omgaan met grondstoffen bouwen we aan die toekomst voor de volgende generaties.
 • Een gedroomde loopbaankans als je een strateeg bent die echt impact wil hebben op actuele, maatschappelijke thema’s binnen onze scope. De verbreding van je netwerk met een rijke diversiteit aan stakeholders krijg je er bovenop.
 • Een bedrijfscultuur waarin de mens centraal staat. Naast innovatief, ondernemend, deskundig en milieugedreven zijn empatisch en verbindend cruciale waarden. Het menselijk kapitaal is onmisbaar om onze visie te realiseren.
 • Een motiverend remuneratiepakket inclusief bedrijfswagen en tal van extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioenspaarplan, maaltijdcheques, smartphone abonnement, …)

Interesse?

 • Mail uw CV samen met uw motivatie naar ACCORD GROUP
 • e-mail: frank.demey@accordgroup.be
 • Indien u vragen of opmerkingen hebt m.b.t. uw kandidatuur, kan u - steeds vrijblijvend en discreet - telefonisch contact opnemen met Accordpartner Frank op 0473 25 24 23.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below.

We assure discretion and confidentiality.