Vacancies > General Management < Back to vacancies

Hoofdarts | AZ Jan Portaels

 • Business Unit Manager
 • Permanent Contract
 • Vlaams Brabant

Context | Organization

Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels is een regionaal ziekenhuis, gelegen in de stad Vilvoorde. In het ziekenhuis werken 150 artsen, 830 medewerkers en 65 vrijwilligers die dag in dag uit ten dienste van onze zorgklanten en hun naasten staan. Het ziekenhuis beschikt momenteel over 406 erkende bedden, verdeeld over de verschillende medische diensten. Als dynamisch ziekenhuis in volle ontwikkeling staan we voor concrete en gedurfde actieplannen. Binnen een snel bewegende gezondheidszorg legt het AZ Jan Portaels de bouwstenen voor een hoogstaande zorgverlening die de mens centraal stelt. We hechten als organisatie veel belang aan een vriendelijke omgang met onze patiënten. Op vandaag zijn we op zoek naar een 
HOOFDARTS

ROL

 • Als hoofdarts organiseert en coördineert u de medische activiteiten binnen het ziekenhuis, in samenwerking met de artsen-diensthoofden en met de medische staf.    
 • U draagt als lid van het directiecomité bij tot het realiseren van de missie en visie van het ziekenhuis en strategische keuzes waarbij de zorgklant een vooraanstaande plaats inneemt. 
 • Samen met de algemeen directeur geeft u via het medisch beleidsplan richting en invulling aan de vooropgestelde doelen van de medische staf en het bestuursorgaan. U staat daarbij garant voor kwaliteitsvolle zorg. Uitmuntende kwaliteit is voor u een continu streven binnen de uitoefening van uw functie.  
 • U neemt initiatieven om de onderlinge samenwerking tussen alle disciplines en medewerkers in het ziekenhuis te bevorderen en betrekt de artsen actief bij de uitwerking van geïntegreerde zorgtrajecten binnen het ziekenhuis.  U bent het aanspreekpunt voor alle artsen en onderhoudt een constructieve samenwerking met de diensthoofden, de medische raad en de leden van de directie patiëntenzorg. 
 • Als medeverantwoordelijke voor het medisch beleid binnen het ziekenhuis zet u samenwerkingsprojecten en -akkoorden op met de eerstelijns gezondheidszorg en andere externe partners.  U neemt een actieve rol op in de verdere uitbouw van het locoregionaal ziekenhuisnetwerk Briant waartoe het AZ Jan Portaels behoort. 
 • U oefent voor het overige de bevoegdheden uit die o.m. opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987.

PROFIEL

 • U bent arts, zo mogelijk met ervaring in ziekenhuisbeleid- en management. Bij voorkeur hebt u ervaring in een leidinggevende functie in een ziekenhuis of elders in de gezondheidszorg. U beschikt over goede kennis van de ziekenhuiswetgeving en de financieringsmechanismen in de gezondheidszorg. 
 • Kwaliteit, patiëntveiligheid en verbindend optreden fungeren als leidraad bij de invulling van uw functie.
 • Vanuit uw waarderende en coachende leiderschapsstijl kan u een draagvlak creëren voor het medische beleid binnen het ziekenhuis. U kan anderen inspireren en overtuigen.
 • U bent integer en hanteert een positieve en verbindende communicatiestijl. U treedt in overleg met de artsen en stakeholders, vindt een evenwicht tussen daadkracht en empathie en kan indien nodig corrigerend optreden.  

AANBOD

 • U bekleedt een strategische positie binnen het ziekenhuis en komt terecht in een dynamisch directiecomité met een vooruitstrevende visie. U wordt bijgestaan door gemotiveerde medewerkers en artsen die mee bouwen aan de uitbouw van de nieuwe visie waar kwaliteit, de zorgklant en medewerkers centraal staan.
 • Wij bieden een competitieve vergoeding aan.

INTERESSE?

 • Neem contact op met één van de partners van Accord Group die deze procedure begeleiden: Stephan Soens 0478/28 24 34 of Frank De Mey 0473/25 24 23.  
 • U kunt eveneens uw CV met motivatiebrief bezorgen op hun mailadres: stephan.soens@accordgroup.be of frank.demey@accordgroup.be.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below.

We assure discretion and confidentiality.