Vacancies > General Management < Back to vacancies

Onafhankelijk Bestuurder | Aquafin

 • Administrator
 • Belgium

Context | Organization

Aquafin NV (www.aquafin.be) werkt aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Als succesvol groeibedrijf staat het in voor de uitbouw, de exploitatie en de financiering van de infrastructuur voor huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. Daarvoor heeft het een langlopende overeenkomst met het Vlaamse Gewest. Met 1.100 eigen collega’s en nog eens 1.500 medewerkers die worden ingezet door onze contractoren, is Aquafin een belangrijke werkgever voor de bouwsector. Voor het gewest brengt Aquafin jaarlijks voor ruim 200 miljoen euro aan projecten op de markt, wat zich vertaalt in gemiddeld een honderdtal werven in uitvoering verspreid over Vlaanderen. Bij al onze activiteiten houden we rekening met de impact op onze omgeving en op het waterleven, dat duidelijk terug aan een opgang bezig is. Variatie in vissoorten, grotere populaties watervogels en zelfs otters en bevers zijn geen uitzondering meer. Daarnaast doen ook ruim 100 gemeenten een beroep op Aquafin voor asset management, projectmanagement, exploitatie en de financiering van hun rioolinfrastructuur. Ook voor realistische, uitvoerbare hemelwaterplannen werken ze graag met ons samen. Met onze dochteronderneming Aquaplus bedienen wij in toenemende mate ook industriële klanten in binnen- en buitenland. Aquafin zet volop in op innovatie, zowel qua digitalisering; gespecialiseerd asset management en energie-optimalisatie als qua ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zo voltrekt zich momenteel een focusverbreding van het bedrijf van afvalwaterzuiveraar tot producent van energie; grondstoffen en water binnen een circulaire economie. Accord Group is in opdracht van de Raad van Bestuur op zoek naar drie (m/v/x) onafhankelijke bestuurders die in het kader van het decreet deugdelijk bestuur van de Vlaamse overheid hun visie en expertise willen inzetten om onze groei te bestendigen en onze maatschappelijke meerwaarde verder te ontwikkelen.

Uw profiel

 • U hebt een ruime ervaring in een rol van algemeen directeur, op directieniveau of als bestuurder. U bent bij voorkeur vertrouwd met ons werkveld door een achtergrond in één van de volgende sectoren: grote infrastructuurwerken en (wegen)bouw, waterintensieve industrie (voornamelijk (petro)chemie en voeding), duurzame samenleving, ruimte en beleving (cfr. onze hemelwaterplannen), technologie en diensten (aansluitend bij het digitaliseringstraject voor onze processen en de online werfcommunicatie met burgers en gemeentebesturen)
 • Verder verrijkt u onze Raad van Bestuur met uw expertise op één of meer van onderstaande domeinen: innovatie en business development, bancaire en financieringskennis, digitale transformatie van bedrijven en hun processen, groene energie en energierecuperatie / circulaire economie, efficiëntieverbetering en lean management, participaties van de overheid in vennootschappen, kennis van of ervaring met openbare besturen en/of de Vlaamse Overheid.
 • Bijkomende vereiste: U voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid ten opzichte van de aandeelhouder van Aquafin (de Vlaamse Milieuholding en het Vlaams Gewest) en ten opzichte van het directiecomité. Daarvoor gelden de criteria uit de ‘corporate governance code’ voor beursgenoteerde bedrijven (zie onderstaande link naar onze website).

Ons aanbod

 • U krijgt de kans om binnen onze Raad van Bestuur mee richting te geven aan de verdere profilering, ontwikkeling en groei van de onderneming.
 • Als bestuurder van Aquafin bouwt U mee aan een duurzame leefomgeving in harmonie met water voor de huidige en toekomstige generaties.
 • Een vergoeding op jaarbasis onder de voorwaarden van de Vlaamse Regering.

Interesse om onafhankelijk bestuurder te worden bij Aquafin?

 • Mail uw CV - inclusief een overzicht van de mandaten die u bekleedt - en een toelichting van uw motivatie naar Accordpartner Frank De Mey:   frank.demey@accordgroup.be.
 • Kandidaturen dienen uiterlijk op 1 maart 2019 te worden ingediend.
 • Meer informatie over de werking en activiteiten van Aquafin en ons ‘Corporate Governance Charter’ vindt u op www.aquafin.be.
 • Als u specifieke vragen hebt of overleg wil plegen m.b.t. uw kandidatuur kan u - bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 of tussen 17.00 en 19.00 - telefonisch contact opnemen met Frank De Mey op 0473 25 24 23.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.