Vacancies > General Management < Back to vacancies

Directeur Strategie en Operaties | Sogent

 • Managing Director
 • Permanent Contract
 • Oost-Vlaanderen

Context | Organization

Sogent is het stadsontwikkelingsbedrijf van Gent dat als opdracht heeft om te zorgen voor ruimte voor wonen, ondernemen en groen in de stad. Sogent werkt als een verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf, met eigen rechtspersoonlijkheid en binnen het kader van de beheersovereenkomst met de stad Gent. Sogent beheert een groot aantal percelen en gebouwen die een tweede leven krijgen.
Sogent is een waardengedreven organisatie met maatschappelijk impact.  
Sogent engageert zich om de Gentse biotoop uit te bouwen tot een warme, creatieve en duurzame stad, waar het goed is om te leven, te verblijven en te werken. De medewerkers structureren en organiseren de opportuniteiten zodat deze metropool in zakformaat zo efficiënt en doordacht mogelijk kan groeien. De ambitie is om ‘Gent het beste Gent te laten worden dat het maar kan zijn’.

Functiecontext

 • Sogent kiest voor een integrale aanpak van het Gentse stadsontwikkelingsbeleid met nadruk op stedelijke projectontwikkeling, vastgoedbeheer en betaalbaar wonen op de huurmarkt. Als Directeur Strategie en Operaties geeft u mee vorm aan de strategie en stemt u de operaties van de organisatie af op deze doelstellingen.  U legt hierover verantwoording af aan de bestuursorganen van Sogent (voorzitter en raad van bestuur).
 • Als Directeur Strategie en Operaties treedt u hierbij inspirerend op naar de eigen organisatie en naar de buitenwereld. Het uitbouwen en onderhouden van sterke partnerrelaties met de Stadsdiensten Gent, het OCMW, Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen, de private en publieke belanghebbenden waaronder NV Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Onroerend Erfgoed, OVAM en de Europese overheid vormen een  belangrijk onderdeel van uw rol.  U kan hierbij rekenen op de medewerking van een dynamisch team van ongeveer 50 medewerkers.  
 • Samen met de Directeur Bedrijfsvoering vormt u het directiecomité dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het bedrijf.

Uw rol

 • Het ontwikkelen van een meerjarenplan op basis van de visie en de missie die de Raad van Bestuur bepaalt. De beleidslijnen worden uitgetekend door de stad.
 • Optimaliseren van de werking van de organisatie ter garantie van de meest effectieve inzet van mensen en middelen.
 • Belangen van de organisatie behartigen.
 • Onderhouden van corporate branding van de organisatie naar de verschillende stakeholders.
 • Stimuleren van innovatie en vernieuwing.
 • Creëren van een bedrijfscultuur, afgestemd op de missie en de visie.
 • Het kwalitatief uitvoeren van de kernactiviteiten van de organisatie, in lijn met de organisatiestrategie.
 • Samen met de Directeur Bedrijfsvoering geeft u leiding aan de interne stuurgroep voor het bepalen van de prioritaire projecten en staat u in voor een op de organisatiestrategie afgestemd personeels- en organisatiebeleid.
 • Beheer van de strategische beleidscyclus.
 • Vertalen van de organisatiedoelstellingen naar een portfolio van projecten en kernactiviteiten.
 • Functiespecifieke taken zoals: het initiëren van projecten, het actief beheer van de relaties met stakeholders, het opstellen van kwaliteits- en duurzaamheidsnormen, het stimuleren van de werking en het innoverend karakter van de themagroepen, het optimaliseren van structurele samenwerkingen met de stad Gent alsook met de externe partners en belanghebbenden.

Uw profiel

 • Beschikt over een masterdiploma.
 • Minstens 5 jaar ervaring met het leiden en het optimaliseren van een organisatie.
 • Kennis van stadsontwikkeling en grootstedelijke problematieken en/of kennis van de vastgoedsector.
 • Kennis van openbare besturen en procedures in het besluitvormingsproces.
 • Beschikt over uitstekende leiderschapscapaciteiten en is een people manager die overleg aanmoedigt en anderen kan stimuleren en coachen tot verdere ontwikkeling.
 • Beschikt over de vereiste managementvaardigheden.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, betrokkenheid creëren en vernieuwing begeleiden.
 • Kennis van het Nederlands is essentieel.

Ons aanbod

 • Interessant loonpakket - weddeschaal A3b (beschikbaar op aanvraag - als ‘starter’ bij Sogent wordt de relevante ervaring meegenomen op basis van tewerkstellingsattesten).
 • Contractueel van onbepaalde duur.
 • Vakantie : 20 wettelijke vakantiedagen, aangevuld met 15 dagen aanvullende vakantie. Bijkomende feestdagen : 2 januari, 11 juli, 2 november en 26 december.
 • Mobiliteitsbudget van 12.000 euro (netto) per jaar.
 • Smartphone met abonnement.
 • Aandacht voor work-life balans (flexibele werkomgeving en mogelijkheid tot telewerk)

Interesse?

 • Voelt u zich aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk 12 juni 2020 uw gemotiveerde kandidatuur met curriculum vitae naar onze partner, Accord Group,  die alles in goede banen leidt. U mag uw kandidatuur richten aan onderstaande contactpersonen. Wenst u bijkomende informatie, gelieve dan ook met hen contact op te nemen.

 • Caroline Labie -  Partner: caroline.labie@accordgroup.be | 0474 63 30 03
 • Pascale Brants – Consultant: pascale.brants@accordgroup.be | 0475 40 46 42

 • Wij garanderen u een vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur!

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below.

We assure discretion and confidentiality.