Vacancies > General Management < Back to vacancies

Integraal Projectleider | De Werkvennootschap

 • Project & Program Management
 • Permanent Contract
 • Vlaams Brabant

Context | Organization

De Werkvennootschap NV (www.dewerkvennootschap.vlaanderen, kort DWV) – gevestigd te Brussel – is een multidisciplinaire projectvennootschap die haar schouders zet onder de realisatie van strategisch belangrijke mobiliteitsprojecten, zoals de optimalisatie van de Brusselse Ring, Brabantnet, R4 Oost–West, verhoging bruggen Albertkanaal, N60 Ronse en de Limburgse Noord–Zuid verbinding. DWV treedt op als projecteigenaar met als doelstelling: de versnelde en gecoördineerde realisatie van grootschalige en multimodale mobiliteitsinfrastructuurprojecten via een integraal projectleiderschap (ontwerpen, financieren, bouwen, en desgevallend onderhouden of beheren). De eerste focus ligt op de optimalisatie van de R0 en de mobiliteit rond Brussel. DWV plaatst hiervoor overheidsopdrachten in de markt en faciliteert de samenwerking met alle stakeholders (belangengroepen, overheidsinstanties, burgers en het middenveld). Voor de niet-technische projectbegeleiding van het programma Werken aan de Ring, zoekt DWV een gedreven (m/v) Integraal Projectmanager.

Meewerken aan het programma “Werken aan de Ring” rond Brussel

 • Als integraal projectmanager werk je mee aan de realisatie van geïntegreerde, multimodale mobiliteitsinfrastructuurprojecten in Vlaanderen, en sta je in voor de niet-technische project-begeleiding van A tot Z (juridisch, financieel), in de eerste plaats voor het programma Werken aan de Ring rond Brussel.
 • Je participeert actief aan vergaderingen met een breed spectrum aan stakeholders: Vlaamse en Brusselse overheden, steden en gemeenten, advies-verlenende instanties, bedrijven en omwonenden, nutsmaatschappijen, hulpdiensten, adviseurs en andere relevante partijen.
 • Je maakt deel uit van het programmateam Werken aan de Ring, dat aangestuurd wordt door de programmamanager. Per project werk je in tandem met de technische projectleiders, die instaan voor de technische aspecten van de projecten.
 • Jij structureert de niet-technische kant van de projecten, bepaalt de nodige competenties voor de uitvoering en stuurt de externe adviseurs aan. Je volgt de juridische aspecten op (planningsprocedures, omgevingsvergunningen …), analyseert en selecteert de aanbestedings-vormen, voert gunningsprocedures en onderhandelt in het belang van de Vlaamse overheid.
 • Je volgt de financieel-administratieve processen op, en bereidt de raden van bestuur voor met betrekking tot de aan jou toegewezen projecten (projectplanningen, ramingen, budget-opmaak en -bewaking). Je verzorgt eveneens de rapportering en het advies voor het kabinet van de ministers van mobiliteit en openbare werken. 

Projectleider met passie voor mobiliteit en infrastructuur

 • Belangrijker dan je diploma is je interesse in mobiliteit en infrastructuur, en je relevante praktijkervaring om zelfstandig grote projecten te leiden, bij voorkeur aan de kant van de aanbestedende overheid.
 • Daartoe beschik je over ervaring in infrastructuur (bijvoorbeeld als financier, investeerder, projectontwikkelaar, projectmanager of adviseur in grootschalige projecten). Voeling met de Brusselse regio is een plus.
 • Je getuigt van het inzicht om mobiliteitsinfrastructuur in te passen in een stedenbouwkundige context, en combineert daartoe financiële kennis met kennis van ruimtelijke ordening. Kennis van de wet op de overheidsopdrachten is een plus.
 • Je weet te verbinden vanuit je diplomatie, overredings- en onderhandelingstalent. Je kan je vlot inwerken in dossiers en streeft naar excellentie. Je bent goed georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en zaken tijdig op te leveren.
 • Je houdt van een rol met ruime autonomie, neemt verantwoordelijkheid en toont initiatief. Je bent communicatief sterk (in het Nederlands en Frans, gegeven de Brusselse context), bruist van enthousiasme en brengt dit enthousiasme ook over op anderen.

Impact op de mobiliteit en leefbaarheid in Vlaanderen

 • DWV biedt je een maatschappelijk relevante projectmanagementrol, in een multidisciplinaire en dynamische projectorganisatie met een directe impact op de mobiliteit in Vlaanderen en een breed spectrum aan stakeholders, zowel publiek als privaat.
 • Je krijgt de vrij unieke opportuniteit om op hoog niveau mee te bouwen aan geïntegreerde, multimodale mobiliteitsinfrastructuurprojecten, in eerste instantie aan de realisatie van het programma Werken aan de Ring rond Brussel.
 • Je geeft mee richting aan de verschillende projectteams en experten, in een vlakke organisatiestructuur met een hechte, collegiale cultuur waar een enthousiaste, gedreven en creatieve projectleider die eigenaarschap toont helemaal tot zijn/haar recht komt.
 • Je geniet een aantrekkelijk remuneratiepakket met een mooie verloning, inclusief bonus, mobiliteitsbudget en een pakket extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, onkostenvergoeding, maaltijdcheques …).
 • De Werkvennootschap, gevestigd in de Botanic Tower in Sint-Joost-ten-Node (Brussel), biedt een aangename werkomgeving in een moderne setting, ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (op vijf minuten van het station Brussel Noord).
 •  
  Interesse:
   
 • Richt je kandidatuur aan Accord Group t.a.v. Stefan Peetroons: stefan.peetroons@accordgroup.be.
 • Voor inlichtingen kan je bij Stefan Peetroons terecht op het nummer +32 (0)2 474 03 90.
 • We staan borg voor een discrete en inspirerende behandeling van je kandidatuur.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.